Menu Tresc
 
Start

Technical Diving

Biuro Podr?y

Sidemount

Koparki 10-12.V
19.03.2019.
Aquatek.pl
Zapraszamy do wzi?cia udzia?u w wyprawie nurkowej na po?udnie Polski. Naszym celem jest jeden z najciekawszych akwenów tego rejonu s?ynne KOPARKI  zlokalizowane jest w bezpo?redniej okolicy Jaworzna. 
Zmieniony ( 16.04.2019. )
Czytaj cao
 
MINE DIVING WEEKEND 24-26.V
15.03.2019.
Aquatek.pl
Zapraszamy na wyjazd nurkowy MINE DIVING WEEKEND- kopalnia w Polsce Maria Concordia i kopalnia w Czechach Hranicna.
Zmieniony ( 15.03.2019. )
Czytaj cao
 
Kurs PODSTAWOWY
14.02.2019.
Aquatek.pl
Zapraszamy na kurs podstawowy PSAI OWSD
8 maja 2019  (sroda) godz. 18:00. JAKO JEDYNE CENTRUM W RAMACH ZDOBYWANIA DOSWIADCZENIA PO KURSIE DAJEMY W GRATISIE DWA WYPO?YCZENIA SPRZ?TU - ROWNOWARTOSC 240 pln 
Zmieniony ( 09.04.2019. )
Czytaj cao
 
STRONA W PRZEBUDOWIE
28.08.2018.
Aquatek.pl
PRZEPRASZAMY ZA WYGL?D NASZEJ STRONY - jeste?my w trakcie jej modernizacji, dzia?amy na tyle na ile pozwala nam czas tj. niestety powoli. Na t? chwil? zmiany serwerowe wygenerowa?y pewne problemy z wy?wietlaniem strony (np. nie ma niektórych polskich znaków) oczywi?cie tre?ci jak i zawarte w nich informacje s? jak najbardziej prawid?owe.

 
MAJWKA w ALBANII 27.IV-4.V
02.01.2019.
Aquatek.pl
Na Rodzinn? Majówk? 2019 zapraszamy do ALBANII. Jest to jeden z najpi?kniejszych i jednocze?nie najmniej znanych krajów w Europie, który w wyniku trwaj?cego pó? wieku re?imu Envera Hod?y by? zupe?nie niedost?pny dla turystów i podró?nych...

Zmieniony ( 06.01.2019. )
Czytaj cao
 
Wyprawa wrakowa Bornholm 19-21.VII
18.01.2019.
Aquatek.pl
Zapraszamy na wypraw? wrakow? z jednostk? m/y „Doktor Lubecki”. Program obejmuje 2 nurkowania na wraku promu "Jan Heweliusz",2 na trasie Bornholm - Ko?obrzeg oraz nocleg z wyj?ciem na miasto w porcie na Bornholmie...
Zmieniony ( 01.02.2019. )
Czytaj cao
 
Relacja - Safaga
11.12.2018.
Aquatek.pl
Foto-relacja z naszego ostatniego wypadu do Egiptu :-) Na wst?pie wielkie podzi?kowania dla naszego fotografa Marcina - dzi?ki tobie mamy du?o naprawd? dobrych zdj?? ...
Zmieniony ( 11.12.2018. )
Czytaj cao
 
Full Cave Diver
23.11.2011.
Aquatek.pl
Kurs Full Cave jest z kolei drugim szkoleniem naszej federacji z cyklu programu jaskiniowego. Wszystkie nurkowania rozszerzone s? o zasad? 1/3 ca?kowitego zu?ycia gazu. Kurs Full Cave uprawnia do nurkowania do maksymalnej g??boko?ci...
Zmieniony ( 30.12.2018. )
Czytaj cao