Menu Tresc
 
Wyjazdy Krajowe
country.jpg

Przez ca?y rok w ka?dy weekend organizujemy nurkowania. Najcz??ciej s? to wyjazdy jednodniowe w miejsca po?o?one w okolicach Bydgoszczy (do ok. 100 km). Po informacje dotycz?ce tego typu wyjazdów zapraszamy do dzia?u aktualno?ci. Organizujemy równie? wyjazdy kilkudniowe (cz?sto weekendowe) do najciekawszych miejsc nurkowych w Polsce takich jak tj. wraki Ba?tyku czy zalane kamienio?omy - Koparki w Jaworzno-Szczakowej. W tym dziale zawsze aktualna oferta turystyki krajowej


W tej kategorii nie ma tymczasem adnych pozycji. Zapraszamy wkrtce!