Menu Tresc
 
Start arrow TECHNIK SPRZ?TU
Technik Sprz?tu
mano_wyciek (custom).jpg
Dzia? ten po?wi?cony jest tematyce sprz?tu nurkowego w odniesieniu do jego drobnych napraw jako programu dedykowanego dla osób zajmuj?cych sie nurkowaniem hobbystycznie oraz technologii i procedur serwisu tlenowego dla osób zwi?zanych zawodowo z nurkowaniem: instruktorów, serwisantów i pozosta?ych pracowników centrów nurkowych. Znajduje si? tu te? oferta szkolenia autoryzowanych serwisantów automatów firmy Soprassub.
 
 
Data Tytu pozycji
03.03.2015. Technik Czysto?ci Tlenowej
27.02.2015. SPECJALISTA drobnych NAPRAW SPRZ?TU