Menu Tresc
 
Start arrow Kursy REKREACYJNE
Szkolenia
training.jpg
Ten dzia? w ca?o?ci po?wi?cony jest tematyce szkole? nurkowych. Nasze centrum prowadzi szkolenia dla nurków rekreacyjnych w systemie PSAI oraz PADI. Dla osób zaawansowanych mamy w ofercie cykl szkole? z zakresu nurkowania technicznego i jaskiniowego w systemie PSAI. W tej sekcji znajdziesz opisy kursów wymienionych organizacji, oraz inne niezb?dne informacje, potrzebne do rozpocz?cia nauki.
 
Opieraj?c si? na wieloletnim do?wiadczeniu szkolimy wg. federacji PSAI.