Menu Tresc
 
Start arrow Wyjazdy nurkowe
Wyjazdy nurkowe
globuss.jpg

Aquatek jest organizatorem turystyki nurkowej krajowej i zagranicznej. Nasze dzia?ania obejmuj? ca?o?? logistyki wyjazdu tzn.: zapewnienie noclegów, organizacj? nurkowa? z opiek? przewodnika pod wod?, wype?nienie wolnego czasu osób nienurkuj?cych, ubezpieczenia oraz opcjonalnie - transport i wy?ywienie. Dla osób nie posiadaj?cych w?asnego sprz?tu, umo?liwiamy wypo?yczenie go na czas wyjazdu.

Zapraszamy do uczestnictwa w proponowanych dla Was na 2020 rok wyjazdach nurkowych.
Ceny i pozosta?e informacje szczegó?owe dla danego wyjazdu znajdziecie w ofertach w umieszczonych poni?ej dzia?ach WYJAZDY KRAJOWE i WYJAZDY ZAGRANICZNE. Dodatkowo oferty bierzacych czasowo wyjazdów b?d? znajdowa?y si? w dziale AKTUALNO?CI i na stronie g?ównej.
 
plan2020www.png