Menu Tresc
 
Start arrow Wyjazdy nurkowe
Wyjazdy nurkowe
globuss.jpg

Aquatek jest organizatorem turystyki nurkowej krajowej i zagranicznej. Nasze dzia?ania obejmuj? ca?o?? logistyki wyjazdu tzn.: zapewnienie noclegów, organizacj? nurkowa? z opiek? przewodnika pod wod?, wype?nienie wolnego czasu osób nienurkuj?cych, ubezpieczenia oraz opcjonalnie - transport i wy?ywienie. Dla osób nie posiadaj?cych w?asnego sprz?tu, umo?liwiamy wypo?yczenie go na czas wyjazdu.

Zapraszamy do uczestnictwa w proponowanych dla Was na 2018 rok wyjazdach nurkowych.
Ceny i pozosta?e informacje szczegó?owe dla danego wyjazdu znajdziecie w ofertach w umieszczonych poni?ej dzia?ach WYJAZDY KRAJOWE i WYJAZDY ZAGRANICZNE. Dodatkowo oferty bierzacych czasowo wyjazdów b?d? znajdowa?y si? w dziale AKTUALNO?CI i na stronie g?ównej.
 

MIESI?C

DZIE?

DESTYNACJA

POZIOM ZAAWANSOWANIA

STYCZE?

11 - 18

HISZPANIA - Cueva del Agua

tylko certyfikowani FULL CAVE

11 - 18

j. Ha?cza - B?askowizna

stopie? podstawowy + dry suit

LUTY

17 - 18

Targi PODWODNA PRZYGODA

Stanowisko KISS-AQUATEK

 

22 - 25

BUDAPESZT - Molnar Janos Cave + Kobanya Mine

tylko certyfikowani FULL CAVE

   MARZEC

   17 - 25

FRANCJA LOT kurs FULL CAVE

KWIECIE?

11 - 18

HISZPANIA - Cueva del Agua

tylko certyfikowani FULL CAVE

21 - 22

Targi EXPO EXTREME SPORT

Stanowisko KISS-AQUATEK

 

KWIECIE? / MAJ

28.IV - 5.V

SYCYLIA „rodzinna majówka"

stopie? podstawowy

MAJ

18 - 20

Kurs wrakowo-morski - HEL

stopie? podstawowy

CZERWIEC

7 - 10

SOUTH SAFARI Svobodne Hermanice, Pogoria, Koparki

stopie? podstawowy

22 - 24

KOWARY uran mine & MARIA CONCORDIA - 2 najwi?ksze polskie zalane systemy

tylko certyfikowani FULL CAVE

LIPIEC

13 - 15

REJS BORNHOLM + wrak promu JAN HEWELIUSZ

minimum Advanced Open Water Diver

SIERPIE?

3 - 9

ROSJA - Orda Cave

tylko certyfikowani FULL CAVE

WRZESIE?

6 - 9

W?OCHY - Garda Lake

stopie? podstawowy

PA?DZIERNIK

4 - 7

NIEMCY - kamienio?om HEMMOOR

minimum Advanced Open Water Diver

18 - 23

SZWECJA - Tuna Mine

tylko certyfikowani FULL CAVE

LISTOPAD

 


stopie? podstawowy

GRUDZIE?

2 - 9

EGIPT

stopie? podstawowy