Menu Tresc
 
Start arrow Wyjazdy nurkowe
Wyjazdy nurkowe
globuss.jpg

Aquatek jest organizatorem turystyki nurkowej krajowej i zagranicznej. Nasze dzia?ania obejmuj? ca?o?? logistyki wyjazdu tzn.: zapewnienie noclegów, organizacj? nurkowa? z opiek? przewodnika pod wod?, wype?nienie wolnego czasu osób nienurkuj?cych, ubezpieczenia oraz opcjonalnie - transport i wy?ywienie. Dla osób nie posiadaj?cych w?asnego sprz?tu, umo?liwiamy wypo?yczenie go na czas wyjazdu.

Zapraszamy do uczestnictwa w proponowanych dla Was na 2019 rok wyjazdach nurkowych.
Ceny i pozosta?e informacje szczegó?owe dla danego wyjazdu znajdziecie w ofertach w umieszczonych poni?ej dzia?ach WYJAZDY KRAJOWE i WYJAZDY ZAGRANICZNE. Dodatkowo oferty bierzacych czasowo wyjazdów b?d? znajdowa?y si? w dziale AKTUALNO?CI i na stronie g?ównej.
 

MIESI?C

DZIE?

DESTYNACJA

POZIOM ZAAWANSOWANIA

STYCZE?

06 - 14 

Gruzja  

 tylko certyfikowani FULL CAVE

2222 - 25 

BUDAPESZT - Molnar Janos Cave i Kobanya Mine 

nie tylko certyfikowani Full Cave 

LUTY

9  

Festiwal Wrakowy

Stanowisko KISS-AQUATEK

 

14 - 17 

j. Ha?cza - B?askowizna 

stopie? podstawowy + dry suit 

   MARZEC

   15 - 24 

Meksyk - Pó?wysep  Jukatan 

  tylko certyfikowani FULL CAVE

 

KWIECIE?

4 - 7 

WILDSCHUTZ 

stopie? podstawowy + sidemount/twinset 

27.04 - 4.V 

MAJÓWKA w ALBANII    

StMMaanowisko KISS-AQUATEK

stopie? podstawowy     

 MAJ

10 - 12 

KOPARKI

 stopie? podstawowy     

MAJ

24 - 266 

MINE DIVING WEEKEND

certyfikowani Full Cave 

CZERWIEC

22  

2

 

2222 - 29

j.J 2 najwi?ksze

j. Ha?cza - B?askowizna

wyjazd wczasowo nurkowyo   

lskie zaane systemy

LIPIEC

19 - 21 

REJS BORNHOLM + wrak promu JAN HEWELIUSZ

minimum Advanced Open Water Diver

SIERPIE?

 

 

WRZESIE?

PA?DZIERNIK

 

 

 

 

LISTOPAD

 


GRUDZIE?

01 - 08 

EGIPT

stopie? podstawowy