Menu Tresc
 
Start arrow Wypo?yczanie sprz?tu
Wypo?yczanie sprz?tu - nape?nianie butli Drukuj
Wypo?yczanie sprz?tu do nurkowa? rekreacyjnych
 

Nazwa elemtu(ów)

CENA WYPO?YCZENIA (1doba)

AUTOMAT + octopus + przyrz?dy pomiarowe

  25 z?

JACKET

   25 z?

PIANKA

30 z?

SUCHY SKAFANDER + OCIEPLACZ

120 z?

SUCHY SKAFANDER
 100 z?
OCIEPLACZ
 30 z?

BUTLA (pe?na 200bar)

10 z? + 1,5 z? za litr obj?to?ci butli (np. butla 15ltr -32,50z?, 10ltr -25z? itd)

BUTLA (pusta)

10 z? 

 

 

BUTY

15 z?

R?KAWICE

15 z?

ABC - pojedynczy element (maska lub fajka lub p?etwy)

10 z?

ABC – komplet (maska, fajka, p?etwy)

25 z?

BALAST (ci??arki i pas je?eli jest potrzebny)

 20z?

KOMPUTER

20 z?

KOMPAS

15 z?

LATARKA R?CZNA (bez baterii)

15 z?

LATARKA ZASOBNIKOWA (LED)

  35 z?

BOJA (standard) + szpulka

15 z?

CA?Y SPRZ?T (automat + jacket +butla - 200 bar + pianka + buty + r?kawice+balast + ABC)

 

150 zl 

 

 
Wypo?yczanie sprz?tu do nurkowa? technicznych, jaskiniowych i sidemountowych
 

Nazwa elementu

Cena wypo?yczenia (1 doba)

Twinset (pusty) 2x10ltr lub 2x12ltr lub 2x15ltr

30 z?

Butla stage (pusta) S40 lub S80

20 z?

Butla Sidemount pusta z mocowaniami (prawa lub lewa) stal 10,12,15,18 ltr

15 z?

Automat do twinsetu (prawy lub lewy)

20 z?

Autamat Sidemount (prawy lub lewy)

20 z?

Automat do stage (czysty tlenowo) z manometrem

20 z?

Worek 40 lbs

15 z?

Worek 55 lbs

20 z?

Worek Donut do pojedynczej butli

15 z?

P?yta z uprz??? AL lub SS

15 z?

Uprz?? Sidemount Hollis SMS75, Katana II

 30 z?

Uprz?? Sidemount Halcyon Contour 

  30 z?

V-weight (ró?ne wagi)

10 z?

Latarka zasobnikowa HID 

40 z?

Latarka zasobnikowa HID SM 

  40 z?

Latarka zasobnikowa LED 

   35 z?

Latarka backup LED 

25 z?

Ko?owrotek exploracyjny (100-150m)

20 z?

Ko?owrotek jump

15 z?

Szpulka (30-50m)

10 z?

SMB

10,00 z?

NAPE?NIANIE BUTLI (POWIETRZE, NITROX, TRIMIX)

 

Mieszanka / gaz

Cena nape?nienia

Powietrze

1,5 z? za litr obj?to?ci butli do 232 bar

2,0  z? za litr objetosci do 300 bar 

Nitrox (do 40% O2 ) butla 7 - 10 ltr

17 z?

Nitrox (do 40% O2 ) butla 10 - 12 ltr

22 z?

Nitrox (do 40% O2 ) butla 12 -18 ltr

25 z?

Nitrox (powy?ej 40% O2 )

3 z? / litr pojemno?ci butli

Tlen - UWAGA! nape?niamy tylko butle w celach nurkowych dla osób posiadaj?cych uprawnienia do dekompresji tlenowej, tylko i wy??cznie po okazaniu certyfikatu. Nie nape?niamy butli do celów ratowniczych i medycznych! 

4 z? / litr pojemno?ci butli

HEL (cena zawiera O2 do TRIMIKSU)

0,19z? / litr normalny

REMIX mieszanin zawieraj?cych He do innego sk?adu

50 z? + cena gazów

US?UGA BLENDERSKA (sporz?dzenie mieszaniny z gazów klienta)

50 z?

W STA?EJ PROMOCJI EAN 32 W CENIE POWIETRZA !!!*

* dotyczy tylko klientów indywidualnych, którzy uko?czyli w naszym centrum kurs Basic Nitrox lub kursy techniczne

 

KARNETY na nape?nianie butli POWIETRZEM

P?acisz ni?sz? stawk? za ?adowanie - 1,3  z? za litr obj?to?ci butli

  • KARNET 10x10 litrów - 130 z?
  • KARNET 10x12 litrów - 156 z?
  • KARNET 10x15 litrów - 195 z?