Menu Tresc
 
Start arrow Wyjazdy nurkowe arrow Zagraniczne arrow Egipt - Safaga 2-9.XII. 2018
Egipt - Safaga 2-9.XII. 2018
15.09.2018.

Zapraszamy do wziecia udzia?u w nurkowejwyprawie do Egiptu. Wyjazd odb?dzie si? w grudniu  2018. Miejscowo??, w której b?dziemyzakwaterowani to Safaga. W okolicy Safagi jest kilkana?cie rewelacyjnychlokalizacji nurkowych z bardzo bogat? fauna i flor?, co daje gwarancjeciekawych i niezapomnianych nurkowa?.

Port Safaga (Bur Safaga), znany niegdy? z leczniczych w?a?ciwo?ci piaszczystych pla?, jest dzi? rzadko odwiedzany przez turystów. Jad?c od pó?nocy, mija si? drog? skr?caj?c? do sze?ciu o?rodków wypoczynkowych na cyplu - mieszkaj? w nich grupy przyje?d?aj?ce na nurkowanie. Miasto, które zaczyna si? 3 km dalej, sk?ada si? z jedynej smaganej wiatrem ulicy, prowadz?cej do meczetu.

TERMIN

2 - 9 grudnia 2018

DOJAZD

Wylot 2.12 Warszawa  - Hurghada

Powrót  09.12 Hurghada – Warszawa

ZAKWATEROWANIE

AMWAY BLUE BEACH RESORT & SPA ***** ALL INCLUSIVE 

 

Data otwarcia 2010 r.
Pla?a: przy hotelu, prywatna, piaszczysta 450 m d?ugo?ci. Parasole, materace i r?czniki bezp?atne
W hotelu 3 restauracje, 5 barów, winda, 2 baseny odkryte (1 - podgrzewany).
Wy?ywienie: All Inclusive (24 h)
Posi?ki: ?niadanie, obiad i  kolacja w formie bufetu, przekaski w ci?gu dnia w wybranych barach. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane s? przez 24 h w wybranych barach. 

Restauracje a'la carte:
w?oska - bezp?atne. Wymagana rezerwacja.
Atrakcje dla dzieci: brodzik (2 zje?dzalnie), mini klub, mini disco,  krzese?ka w restauracji, plac zabaw.

NURKOWANIE

Aquatek.pl
Safaga jest o wiele rzadziej odwiedzana przez turystów ni? Dahab, Sharm el Sheikh czy Hurghada, dzi?ki czemu tutejsze rafy s? nieomal dziewicze iniezniszczone. Pod wod? spotyka si? tu wi?cej ryb ni? nurków. Tobia Arbaa i Tobia Hamra to dwa ?a?cuchy raf koralowych, tworz?cych niepowtarzalne podwodne krajobrazy. Mi?o?nicy wraków z pewno?ci? zdecyduj? si? na eksploracj? spoczywaj?cego na dnie  promu "Salem Express", pocz?tkuj?cy za? b?d? mogli zdobywa? nurkowe umiej?tno?ci w spokojniejszych i p?ytszych cho? równie pi?knych - miejscach. Tutejsze rafy uwa?ane s? za jedne z najpi?kniejszych na ?wiecie. Dodatkowo ich atrakcyjno?? podnosi fakt, ?e s? one niezwykle ró?norodne wyst?puj? tu zarówno p?ytko po?o?one, rozleg?e rafy, wystaj?ce z piaszczystego dna niewielkie s?upy i koralowe wysepki, stanowi?ce raj dla k??bi?cego si? morskiego ?ycia, oraz si?gaj?ce gigantycznych g??boko?ci podwodne ?ciany, b?d?ce miejscem ?erowania licznych gatunków ryb . Wyspa naprzeciw miasta oferuje bardzo wiele pasjonuj?cych miejsc nurkowych. Ju? po kilku minutach drogi statkiem dop?ywa si? do pierwszych raf, zamieszka?ych przez wi?kszo?? tropikalnych gatunków ryb.

Oferta zawiera pakiet nurkowy 10 nurkowa? przez 5 dni.Cena zawiera butle 12l, balast, przewodnika oraz transport na miejscanurkowe i powrót do bazy, lunch, cola do lunchu  nieograniczone gor?ce napoje, nurkowanie na Salem Express i Panoramie Reef (JE?ELI POZWOL? WARUNKI POGODOWE). Wszystkie nurkowania b?d? odbywa?y si? z ?odzi. 

 

 

CENA

  • Osoba nurkuj?ca  3339 z? 
  • Osoba nienurkuj?ca 2069  z? 
Cena mo?e wzrosn?c. Szybka decyzja gwarancj? utrzymania ceny.

Cena zawiera: przelot, transfery lotnisko-hotel-lotnisko, wy?ywienie ALL Inclusive w hotelu i lunch na ?odzi (dla osób nurkuj?cych), ubezpieczenie NW i KL, pakiet 10 nurkowa? (butla,balast, przewodnik, transfery hotel-baza-hotel)

Cena nie zawiera: transportu Bydgoszcz-Warszawa -Bydgoszcz, wizy wjazdowej do Egiptu p?atnej na lotnisku 25$ , ewentualnej dop?aty zanadbaga?, brakuj?cego uczestnikom sprz?tu nurkowego, napiwku dla za?ogi statku - 10EUR od osoby. 

WP?ATY

  • zaliczka rezerwuj?ca (1) 1000z? p?atna do  10   pa?dziernika 2018 
  • pozosta?a cz??? p?atna do 2 listopada 2018 

(1)zaliczka rezerwuj?ca jest form? zadatku i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z wyjazdu. 

          

UWAGA! Minimalna liczba ch?tnych niezb?dna do realizacji wyjazdu - 10 osób    

Zmieniony ( 07.10.2018. )