Menu Tresc
 
Start arrow Zapisz si? na kurs!
Najbli?sze terminy szkole?

Wkrótce rozpoczynamy kursy:

OPEN WATER DIVER (kurs podstawowy): 

  ADVANCED OPEN WATER DIVER (kurs zaawansowany) i WSZYSTKIE KURSY SPECJALIZACJI oraz SZOLENIA Z ZAKRESU NURKOWANIA TECHNICZNEGO I JASKINIOWEGO nie wymaga grupy (lub tworzymy grupy wg. zapotrzebowania i zg?szaj?cych si? uczestników), rozpoczynamy szkolenie indywidualnie po zg?oszeniu ch?ci uczestnictwa

   Spotkanie rejestracyjne/pierwsze zaj?cia:

   Spotkania rejestracyjne odbywaj? si? w naszej siedzibie. Osoby które planuj? uczestniczy? w spotkaniu rejestracyjnym danego kursu prosimy o wcze?niejszy kontakt telefoniczny (musimy przygotowa? odpowiedni? ilo?? materia?ów szkoleniowych)

   OPEN WATER DIVER (kurs podstawowy):
     Zmieniony ( 31.08.2018. )