Menu Tresc
 
Start arrow SPRÓBUJ nurkowania
Spróbuj nurkowania tzw. INTRO
14.03.2007.

ImageCelem jaki stawia sobie ten program jest przedstawienie nurkowania w bezpieczny, kontrolowany i przyjemny sposób osobom, które nigdy nie próbowa?y nurkowa?. Ma on równie? za zadanie obali? wszelkie mity jakie naros?y wokó? tego sposobu sp?dzania wolnego czasu. Program daje nie-nurkuj?cym osobom okazj? odbycia nurkowania w warunkach basenowych lub przybrze?nych wodach jeziora. Jest doskona?? propozycj? dla osób, które jeszcze nie s? do ko?ca zdecydowane na kurs i chcia?yby najpierw zobaczy? jak to wyglada w praktyce.


Po nied?ugim wyja?nieniu podstawowych zasad bezpiecze?stwa i zapoznaniu si? ze sprz?tem uczestnicy wykonuja jedno nurkowanie pod bezpo?rednim nadzorem profesjonalnego instruktora nurkowania.


Program ten przeprowadzamy zarówno na basenie jak i w okolicznych pod Bydgoskich jeziorach podczas naszych co niedzielnych wyjazdów nurkowych.

Je?eli chcia?by? wzia? udzia? w tym programie i pod  okiem naszego instruktora zapozna? sie ze sprz?tem i wzi?? swój pierwszy oddech pod wod? zadzwo? do nas ( 502 098 212) i umów si? na odpowiadajacy ci termin.

Program SPRÓBUJ NURKOWANIA prowadzimy przez ca?y rok. Oczywi?cie zim? zaj?cia odbywaj? si? wy??cznie na basenie, natomiast w ciep?ych miesi?cach, w zale?no?ci od wyboru uczestnika, mo?emy zanurkowa? zarówno w basenie jak i w jeziorze. 

CENA PROGRAMU: 250 z?

UWAGI!

  1. Cena obejmuje ca?y niezb?dny sprz?t.
  2. Cena  obejmuje wynaj?cia toru basenowego  je??i program jest realizowany na basenie. W przypadku realizacji programu w kamienio?onie Piechcin cena  obejmuje op?at? wst?pn? 
Zmieniony ( 06.01.2020. )