Menu Tresc
 
Start
Advanced Nitrox Diver
24.08.2011.
Image 
 
Cel kursu
 
Kurs Advanced Nitrox jest przeznaczony dla nurków chc?cych korzysta? z mieszanek Nitroxowych w zakresie do 100 % O2, z dekompresj?.
 
Po uko?czeniu szkolenia kandydat nab?dzie umiej?tno?ci w zakresie:
 • doboru optymalnej mieszanki Nitrox do planu nurkowania
 • konfiguracji sprz?tu do nurkowania z mieszank? do 100% O2
 • planowania nurkowania i monitorowania dawki toksyczno?ci tlenowej
 • wykorzystania mieszanki Nitrox jako gazu przyspieszaj?cego dekompresje
Wymagania wst?pne:
 • wiek min. 18 lat uprawnienia Basic Nitrox Diver
 • uprawnienia Advanced Buoyancy Control
 • uprawnieniaTwinset lub Sidemount Diver
 • minimum 50 nurkowa?
  Czas trwania kursu:
  • min. 6 godzin teori (wyk?ady + ?wiczenia w planowaniu i analizie gazu)
  • min. 1  sesja ?wiczeniowa na "p?ytkiej wodzie"
  • min. 3 nurkowania do max. g??boko?ci 45 m
  Image
   Wymagania sprz?towe:
   Wszystkie kursy prowadzimy w konfiguracji BACKMOUNT lub SIDEMOUNT w zale?no?ci od preferencji uczestników.
   1. zestaw dwubutlowy
   2. butla stage czysto?ci tlenowej, min. 7 litrów pojemno?ci
   3. 2 AO z czego jeden wyposa?ony w w?? o d?. min. 1,5 m, 1 AO czysto?ci tlenowej
   4. 2 manomtery, z czego jeden czysto?ci tlenowej
   5. worek wyporno?ciowy zdublowany, chyba ?e kandydat u?ywa w trakcie nurkowa? suchego skafandra
   6. o?wietlenie dostosowane do warunków kursu (min. 2 ?ród?a)
   7. 2 przyrz?dy do pomiaru g??boko?ci i czasu
   8. maska zapasowa
   9. szpulka z bojk?
   10. tabliczka z o?ówkiem
   Zakres materia?u:
   1. Historia Nitroxu
   2. Fizyka nurkowania
   3. Fizjologia tlenu, toksyczno?? tlenowa
   4. Teoria dekompresji
   5. Konfiguracja sprz?tu
   6. Planowania i monitorowanie dawki toksyczno?ci tlenowej
   7. Metody przygotowywania mieszanek do 100% O2
   Cena: 1.200 PLN* + 150 PLN licencja
    
   * w cen? kursu nie jest wliczona cena gazów oraz koszty pobytowe instruktora (nocleg, przelot itd) w opcji - kurs prowadzony "na wyje?dzie".
   Zmieniony ( 10.04.2018. )