Menu Tresc
 
Start
Trimix Diver LEVEL III (Explorer) - 100 m
25.10.2011.

Image

Cel kursu:

Kurs przeznaczony jest dla osób chc?cych nurkowa? przy u?yciu mieszanek helowych z zaawansowan? dekompresj? stopniow? do g??boko?ci max. 100 metrów.

Po uko?czeniu szkolenia kandydat nab?dzie umiej?tno?ci w zakresie:

 • doboru optymalnej mieszanki TMX do planu nurkowania oraz doboru mieszanki Nitroxowej do dekompresji
 • konfiguracji sprz?tu do nurkowa? TMX
 • planowania nurkowania i wykonywania nurkowa? TMX do max. g?. 100 metrów
 • planowania zu?ycia czynnika oddechowego przy nurkowaniach TMX

Wymagania wst?pne:

 • wiek min. 18 lat
 • uprawnienia Trimix Diver poziom II
 • minimum 150 nurkowa?
 • aktualne badania lekarskie

Czas trwania kursu:

 • min. 4 godzin teorii (wyk?ady + ?wiczenia w planowaniu i analizie gazu)
 • min. 2 nurkowania TMX do max. g??boko?ci 100 metrów
* Istniej mo?liwo?? po??czenia kursu TMX Diver poziom II z kursem na poziom III
 
Image

Wymagania sprz?towe:

 1. zestaw dwubutlowy z separatorem
 2. 2 butle stage czysto?ci tlenowej, min. 10 litrów pojemno?ci
 3. 2 AO z czego jeden wyposa?ony w w?? o d?. min. 1,5 m, 2 AO czysto?ci tlenowej
 4. 3 manomtery, z czego 2 czysto?ci tlenowej
 5. worek wyporno?ciowy zdublowany, chyba ?e kandydat u?ywa w trakcie nurkowa? suchego skafandra
 6. alternatywne ?ród?o zasilania dla skafandra suchego
 7. o?wietlenie dostosowane do warunków kursu (min. 2 ?ród?a)
 8. 2 przyrz?dy do pomiaru g??boko?ci i czasu
 9. maska zapasowa
 10. ko?owrotek z bojk? sygnalizacyjn? typu otwartego
 11. ?ó?ta boja awaryjna
 12. tabliczka z o?ówkiem
 13. urz?dzenie do ci?ci?

Cena: 4.000 PLN* + 150 PLN licencja

* w cen? kursu nie jest wliczona cena gazów oraz koszty pobytowe instruktora (nocleg, przelot itd) w opcji - kurs prowadzony "na wyje?dzie".

Zmieniony ( 05.01.2016. )