Menu Tresc
 
Start
Kursy COMBO (??czone)
25.10.2011.

Image

Opcja ??czenia kursów przeznaczona jest dla osób, które zdecydowane s? na osi?gni?cie docelowo konkretnego poziomu szkolenia u konkretnego instruktora. Kurs COMBO absolutnie nie oznacza przyspieszonego i okrojonego toku szkolenia!!! Wymagania oraz jako?? szkolenia jest zawsze na tym samym poziomie niezale?nie od wybranej opcji, a kurs COMBO czyni tok szkolenia (osiagni?cia za?o?onego celu) bardziej przyjaznym cenowo.

Istniej mo?liwo?? po??czenia nast?puj?cych kursów:

ABC (Advanced Buoyancy Control) + Advanced Nitrox Diver - 45 m

Cena: 2.200 PLN * + 150 PLN licencja ABC + 150 PLN licencja Advanced Nitrox 

Extended Range Nitrox Diver - 55 m + Trimix Diver Level I (Fundamentals) - 60 m

Cena: 2.500 PLN* + 150 PLN licencja Extended Range + 150 PLN licencja Trimix Diver

Extended Range Nitrox Diver - 55 m + Trimix  I (Fundamentals) - 60 m + Trimix Diver II (Expedition) - 75 m

Cena: 3.500 PLN* + 150 PLN licencja Extended Range + 150 PLN licencja Trimix Diver + 150 PLN licencja Trimix Level II

* w cen? kursu nie jest wliczona cena gazów oraz koszty pobytowe instruktora (nocleg, przelot itd) w opcji - kurs prowadzony "na wyje?dzie".

UWAGA! W cen? szkolenia nie jest równie? wliczony koszt podr?czników!!!

Zmieniony ( 05.01.2016. )