Menu Tresc
 
Start
Kursy COMBO (??czone)
01.12.2011.

Image

Opcja ??czenia kursów przeznaczona jest dla osób, które zdecydowane s? na osi?gni?cie docelowo konkretnego poziomu szkolenia u konkretnego instruktora. Kurs COMBO absolutnie nie oznacza przyspieszonego i okrojonego toku szkolenia!!! Wymagania oraz jako?? szkolenia jest zawsze na tym samym poziomie niezale?nie od wybranej opcji, a kurs COMBO czyni tok szkolenia (osiagni?cia za?o?onego celu) bardziej przyjaznym cenowo.

Oferta obejmuje nast?puj?ce kursy COMBO:

Intro To Cave + Full Cave Diver Cena kursu 4500z? Czas trwania kursu 7-8 dni

Multi Stage Cave Diver + DPV Cave Diver Cena kursu 5500z?  Czas trwania kursu 5 dni

Do powy?szych cen nale?y doliczy? koszty licencji i manuali oraz cen? gazów, wej?ciówki na miejsca nurkowe oraz koszty pobytowe instruktora (nocleg, przelot, wy?ywienie itd)  

Wszystkie kursy prowadzimy w konfiguracji BACKMOUNT lub SIDEMOUNT w zale?no?ci od preferencji uczestników.

Zmieniony ( 05.01.2016. )