Menu Tresc
 
Start arrow Kursy REKREACYJNE arrow Sport PSAI arrow Advanced Open Water Diver SILVER (level I) 30m
Advanced Open Water Diver SILVER (level I) 30m
02.02.2012.
Image 
 
UPRAWNIENIA PO UKO?CZENIU KURSU:

Po pozytywnym uko?czeniu kursu uczestnicy uzyskuj? mi?dzynarodow? licencj? uprawniaj?c? do nurkowa? do 30m w ró?nych warunkach ?rodowiskowych.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:

posiadanie STOPNIA PODSTAWOWEGO - OPEN WATER DIVER lub równowa?nego
posiadanie zalogowanych min. 10 nurkowa?

WYMAGANIA DO UKO?CZENIA KURSU:

Image 
 
Pozyskanie umiej?tno?ci i wiedzy w zakresie 4 specjalizacji z czego obowi?zkowo:
 • Nurkowanie nocne oraz w z?ej widoczno?ci (NIGHT/LIMITED VISIBILITY)
 • Nawigacja podwodna z u?yciem kompasu (UNDERWATER NAVIGATION)
oraz 2 spo?ród 6 pozosta?ych:
 • Nurkowanie w suchych skafandrach (DRY SUIT)
 • Twin Set Diver
 • DPV Open Water (skuter)
 • Nurkowanie podlodowe (ICE DIVER)
 • Nurkowanie na wrakach - Wreck Diver Cold Water Environment
 • Basic Nitrox
 • Basic Open Water Sidemount Diver
 • Advanced Buoyancy Control REC Diver
 • Sport Rebreather Diver
CENA KURSU:wg  cennika danej specjalizacji + 150 PLN licencja
Zmieniony ( 04.09.2018. )