Menu Tresc
 
Start arrow Kursy REKREACYJNE arrow Sport PSAI arrow Podwodna nawigacja - kurs specjalizacji
Podwodna nawigacja - kurs specjalizacji
27.08.2018.
Image
 
DLACZEGO WARTO POSIADAC UMIEJETNOSC NAWIGACJI POD WODA?
 
Poniewa? jest to warunkiem koniecznym do prawid?owej realizacji ustalonego wcze?niej partnersko planu nurkowania, którego jednym z istotnych elementów jest trasa p?yni?cia oraz okre?lenie punktu wyj?cia.
 
Ten kurs jest przeznaczony dla tych, którzy pragn? poszerzy? swoj? wiedz? i do?wiadczenie w dziedzinie nawigacji podwodnej przy wykorzystaniu kompasu oraz znaków orientacyjnych na dnie.
 
Jednocze?nie przypominamy, ?e jest to jedna z dwóch obowi?zkowych specjalizacji wymaganych do uzyskania stopnia PSAI ADVANCED OPEN WATER DIVER SILVER

 
WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW
  • minimalny wiek uczestnika to 18; jednak kandydaci w wieku od 10 do 17 lat wyj?tkowo mog? uczestniczy? w kursie, je?li posiadaj? pisemn? zgod? rodzica lub prawnego opiekuna.
  • posiadanie uprawnie? nurkowych podstawowych lub m?odzie?owych
WYMAGANIA SPRZETOWE

Podstawowy sprz?t nurkowy
 
CZAS TRWANIA KURSU

- 1 dzen
 
ZAJECIA TEORETYCZNE (w formie rozbudowanej odprawy nad wod?)

- nawigacja naturalna
  a) kontury dna
  b) podwodne obiekty
  c) pr?dy
  d) falowanie
  e) ?wiat?o
  f) g??boko??
- kompas
  a) typy
  b) budowa
- u?ycie kompasu

ZAJECIA PRAKTYCZNE (2 sesje nurkowe)

CENA KURSU: 400 PLN + 75 PLN licencja
Zmieniony ( 19.02.2019. )