Menu Tresc
 
Start arrow Kursy REKREACYJNE arrow Sport PSAI arrow KURS SUCHY SKAFANDER
KURS SUCHY SKAFANDER
22.03.2018.

Image

 

DLACZEGO WARTO NURKOWA? W SKAFANDRACH SUCHYCH?


- posiadamy lepszy komfort cieplny, zw?aszcza w naszych warunkach ?rodowiskowych
- w sytuacji awaryjnej posiadamy alternatywne ?ród?o wyporno?ci

Jednocze?nie przypominamy, ?e mo?e by? to jedna ze specjalizacji wymaganych do uzyskania stopnia ADVANCED OPEN WATER DIVER


CEL KURSU

Celem kursu jest nauczenie uczestników bezpiecznego nurkowania z wykorzystaniem suchego skafandra. W trakcie kursu ?wiczone jest prawid?owe uzyskiwanie p?ywalno?ci zerowej i post?powanie w sytuacjach awaryjnych. Po uko?czeniu kursu, uczestnicy powinni umie? dobra? odpowiedni dla siebie suchy skafander i umie? w sposób bezpieczny z niego korzysta?.

CZAS TRWANIA KURSU

- min. 2 dni

WYMAGANIA

- uko?czone 15 lat (poni?ej 18 roku ?ycia jest wymagana zgoda obojga rodziców)
- posiadanie Podstawowych uprawnie? nurkowych


ZAJ?CIA TEORETYCZNE (2 godz.)

- budowa, konserwacja i przechowywanie skafandrów suchych
- dopasowanie skafandra suchego
- technika nurkowania w skafandrze suchym
- post?powanie w sytuacjach awaryjnych

ZAJ?CIA PRAKTYCZNE (min. 4 nurkowania)

- dopasowanie, zak?adanie i zdejmowanie ró?nych typów skafandrów suchych
- obs?uga zaworów skafandra
- technika wej?cia do wody z brzegu i z jednostek p?ywaj?cych
- regulacja p?ywalno?ci za pomoc? skafandra suchego
- post?powanie w sytuacjach awaryjnych (zalanie skafandra, niekontrolowane wynurzenie)

UPRAWNIENIA PO ZAKO?CZENIU KURSU

- mo?liwo?? nurkowania z wykorzystaniem skafandra suchego na g??boko?ci zgodne z posiadanym stopniem nurkowym.

 

CENA KURSU: 400 PLN (z wlasnym skafandrem)+ 150 PLN licencja

                      600 z? (z wypozyczonym skafandrem) + 150 PLN licencja

                           

  

Zmieniony ( 02.04.2019. )