Menu Tresc
 
WRAKI HEL 29.IX-1.X
12.09.2018.
Zapraszamy do wzi?cia udzia?u w wyprawie na wraki okolic pó?wyspu helskiego. Wyjazd dedykowany jest specjalizacji PSAI Nurkowanie wrakowe-morskie (Wreck Diver Cold Water Enviorment PSAI) oraz PSAI Deep Sport Diver (40m) ale OCZYWI?CIE GOR?CO ZAPRASZAMY TE? OSOBY POSIADAJ?CE JU? UPRAWNIENIA DO NURKOWANIA NA WRAKACH. 

UWAGA!!!
Tym razem wymogiem koniecznym do wzi?cia udzia?u w wyje?dzie jest u?ywanie konfiguracji dwubutlowej (twinset lub sidemount), oczywi?cie poparte odpowiednim certyfikatem.


TERMIN
 
29 wrzesie? - 1 pa?dziernik 2018 
 
ZAKWATEROWANIE
 
Mieszka? b?dziemy w typowych nadmorskich kwaterach w  Helu.
 
RAMOWY PLAN WYJAZDU:
 
Wyjazd z Bydgoszczy bardzo wcze?nie rano w sobot?. Zaczynamy nurkowaniem przygotowawczym z brzegu na wraku BRYZA, popo?udniu Kanonierka lub Tra?owiec. W niedziel?  Gro?ny lub Delfin i Malutka. W poniedzia?ek Tra?owiec i Abille.
 
KOSZT WYJAZDU
  • zakwaterowanie ok 60z? /osoba/doba
  • nape?nianie butli - ok. 1,5 z?/litr poj. butli
  • op?ata organizacyjna (nie dotyczy kursantów) - 70 z?/osoba
  • brakuj?cy uczestnikom sprz?t nurkowy - wg. cennika wypo?ycze?
  • kurs wrakowo-morski PSAI - CENA I OPIS
  • KOSZT NURKOWA? (tj. cena za wyp?yni?cie w zale?no?ci od wraku) - ok. 70z? x 5 nurkowania 

UWAGA! Prosimy o wcze?niejsze telefoniczne zg?aszanie ch?ci uczestnictwa, obliczymy dla Was uwzgl?dniaj?c? wszystkie zmienne kwot? do wp?aty.

UWAGA! Minimalna liczba ch?tnych niezbedna do realizacji wyjazdu - 3 osoby 
Zmieniony ( 12.09.2018. )