Menu Tresc
 
Start arrow Kursy SIDEMOUNT arrow Kurs Basic Sidemount Diver
Kurs Basic Sidemount Diver
27.07.2012.
Image

Cel kursu

Kurs PSAI Basic Sidemount na poziomie Open Water ma na celu nauk? w?a?ciwej obs?ugi dwóch butli w konfiguracji sidemount przy wykonywaniu nurkowa? w wodach otwartych. Na kursie omówiona zostanie konfiguracja sprz?tu, jego elementy i ich w?a?ciwa konserwacja oraz procedury i techniki charakterystyczne dla konfiguracji sidemount.

Wymagania sprz?towe

  • odpowiedni do warunków skafander (wysoce rekomendowany jest skafander suchy)
  • przyrz?d do pomiaru g??boko?ci i czasu
  • sprz?t podstawowy (maska, p?etwy)

Na czas szkolenia kursant zostanie wyposa?ony w elementy charakterystyczne dla konfiguracji sidemount tj.:

  • 2 butle (stalowe lub aluminiowe)
  • uprz?? z workiem wyporno?ciowym
  • odpowiednio skonfigurowany set automatów

Wymagania do przyst?pienia

Ka?dy kandydat musi posiada? uprawnienia Open Water Diver oraz minimum 30 zalogowanych nurkowa?.

UWAGA!

Za zgod? instruktora PSAI Open Water Sidemount, kursant mo?e bra? udzia? jednocze?nie w niniejszym kursie jak i w kursie Open Water Sport Diver (tj. mo?na za zgod? instruktora uczestniczy? w kursie podstawowym w konfiguracji sidemount).
 

Tematyka wyk?adów

Sidemount – historia
Sidemount – dzi?
Sprz?t do konfiguracji sidemount
Konfiguracja i mo?liwo?ci
Zarz?dzanie gazem
Techniki trymu
Praktyczne umiej?tno?ci w wodzie

Czas trwania kursu

  • ok. 4-5 godz. wyk?adów
  • 2 godz. zaj?? basenowych lub w wodach basenopodobnych
  • 4 nurkowania na wodzie otwartej do max. g??boko?ci do jakiej kandydat posiada uprawnienia

Miejsce

Kurs Basic Sidemount Diver nie wymaga szczególnego miejsca i mo?e by? przeprowadzony w ka?dej otwartej wodzie.  Cz?stotliwo?? przeprowadzania szkole? uzale?niona jest od ilo?ci zainteresowanych osób, minimalna grupa uczestników w kursie to dwie osoby. 

Cena kursu: 1250 PLN + 150 PLN licencja

Je?eli jeste? aktywnym instruktorem PSAI i chcia?by? wprowadzi? do swojej oferty szkoleniowej kurs PSAI Sidemount Diver  - zapraszamy na kursy instruktorskie: PSAI SIDEMOUNT OPEN WATER INSTRUCTOR 

Zmieniony ( 06.01.2020. )