Menu Tresc
 
Start
DPV Open Water Diver
24.06.2013.
  Image
 
OPIS KURSU

Kurs przeznaczony dla osób chc?cych poszerzy? swoje do?wiadczenie nurkowe o zakres u?ycia jednostek nap?dowych DPV. Ca?y kurs prowadzony jest w ?rodowisku wody otwartej.

CEL KURSU

Szkolenie sk?ada si? z cz??ci teoretycznej uwzgl?dniaj?cej takie elementy jak : historia powstania koncepcji u?ywania jednostek nap?dowych w nurkowaniu, rodzaje oraz modele skuterów, planowanie nurkowania skuterowego, team position, czy konserwacje. Drug? cz??ci? szkolenia s? warsztaty l?dowe na których kursant uczy si? min : wywa?a? skuter, regulowa? d?ugo?? linki, poznaje wn?trze oraz zasady dzia?ania skutera. Cz??? wodna to 3- 4 nurkowania w przedziale g??boko?ci od 5 do 20 m z szeregiem ?wicze? do wykonania, pocz?wszy od poprawnego wywa?enia i wytrymowania si? ze skuterem, po radzenie sobie z nag?ymi problemami takimi jak awaryjne hamowanie, manwery antykolizyjne czy te? holowanie nurka z uszkodzonym skuterem, b?d? dzielenie si? gazem.
 
 

WYMAGANIA DLA KANDYDATOW

Kandydat na nurka DPV musi posiada? uko?czony minimum kurs OWD plus 10 nurkowa? oraz u?ywa? p?yty z szerokim pasem krocznym.

CZAS TRWANIA KURSU

Czas trwania kursu to dwa dni (4 nurkowania)

CENA KURSU: 600 PLN + 150 PLN licencja, b?d? 400 PLN + 150 PLN licencja w przypadku gdy kursant posiada w?asny skuter
Zmieniony ( 05.01.2016. )