Menu Tresc
 
Start arrow Wyjazdy nurkowe arrow Krajowe arrow Koparki 10-12.V
Koparki 10-12.V
19.03.2019.

Zapraszamy do wzi?cia udzia?u w wyprawie nurkowej na po?udnie Polski. Naszym celem jest jeden najpopularniejszych akwenów tego rgionu s?ynne KOPARKI zlokalizowane  w bezpo?redniej okolicy Jaworzna 

TERMIN

  10 - 12 maj 2019 
RAMOWY PLAN WYJAZDU:

10.V (piatek) - wyjazd z Bydgoszczy, zakwaterowanie w okolicy Jaworzna
11.V (sobota) - nurkowanie na Koparkach 
12.V (niedziela) - nurkowania na Koparkach lub dla ch?tnych zmiana akwenu na Zakrzówek  i popo?udniowy powrót do Bydgoszczy
 


ZAKWATEROWANIE

Hotel ze ?niadaniem   

AKWENY NURKOWE

 ImageImageImage
 
Kamienio?om Gródek (baza Koparki) to dawne wyrobisko dolomitu, pod wod? mo?emy zobaczy? mi?dzy innymi dwie koparki, domki strza?owe, samochody , samolot oraz pop?ywa? wzd?u? pionowych ?cian. Wi?kszo?? atrakcji podwodnych jest obojkowana, natomiast pod wod? rozci?gni?te s? por?czówki, znacznie u?atwiaj?ce zwiedzanie. G??boko?? w wi?kszo?ci zbiornika waha si? w okolicy 10-15m. Akwen ten charakteryzuje si? bardzo dobr? widoczno?ci? na przestrzeni ca?ego roku.

 
 
 
 
Zakrzówek to zalany kamienio?om, wykuty w skale wapiennej. Jego g??boko?? maksymalna wynosi 31 metrów. Wod? otaczaj? przede wszystkim pionowe ?ciany, wznosz?ce si? kilkadziesi?t metrów nad lustro wody. Nad Wod? i zarazem na teren bazy wje?d?a si? drog?, któr? wywo?ono kiedy? urobek z kamienio?omu. Droga ta ma te? kontynuacj? pod wod? i wokó? niej gromadz? si? najwi?ksze atrakcje tego nurkowiska. Na drodze znajduj? si? kolejno: platforma do ?wicze?, wrak du?ego fiata, dawna przebieralnia robotników oraz wrak Autobusu. Po lewej stronie od drogi, niedaleko od brzegu znajduje si? pó?ka z zalanymi drzewami i wiat?, która s?u?y równie? jako platforma do ?wicze?. Warto tak?e ponurkowa? przy ?cianach otaczaj?cych drog? i akwen. Pe?no tam pó?ek, za?omów i nawisów skalnych.
 
Image
 
 
Widoczno?? pod wod? jest równie unikalna jak sam akwen. Do g??boko?ci 23 m dochodzi czasami nawet do 15 m. Niestety poni?ej podanej g??boko?ci widoczno?? drastycznie spada. Co prawda poprawia si? w kierunku dna, ale nie przekracza ju? 2 m. Powodem spadaj?cej tak drastycznie widoczno?ci jest zalegaj?cy siarkowodór.

Szcegó?owy opis akwenu, zdj?cia, mapki, regulamin: ZAKRZWEK

 

 CENA WYJAZDU  - 450 z?

Cena obejmuje: 

  • 2 noclegi w hotelu ze ?niadaniami 
  • opiek? Aquateka
  • wej?ciówki

Cena nie obejmuje:        

  • dojazdu na miejsce i brakuj?cego sprzetu 

ZG?OSZENIA UCZESTNICTWA MAX DO DNIA: 24  kwietnia  2019 

Zmieniony ( 16.04.2019. )