Menu Tresc
 
Start arrow KURSY INSTRUKTORSKIE arrow Sport Diving Instruktor PSAI
Sport Diving Instruktor PSAI
02.07.2014.
 Image
 
Kurs Instructor Qualification Course (IQC) jest programem, który ma nauczy? Ci? jak by? efektywnym Instruktorem PSAI. Celem tego programu jest zorganizowanie szkolenia dla wykwalifikowanych Divemaster’ów – Asystentów Instruktora PSAI (lub odpowiednika), którzy chc? zosta? Instruktorami Sport Diving PSAI.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

Kandydat musi posiada? nast?puj?ce kwalifikacje:
 1. PSAI Divemaster-Asystent Instruktora (lub odpowiednik)
 2. Aktualny certyfikat Oxygen Provider (pomocy tlenowej)
 3. Aktualny kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej oraz Pierwszej Pomocy Tlenowej
 4. Musi mie? zalogowanych i potwierdzonych minimum 200 nurkowa?.
 5. Musi mie? przynajmniej rok do?wiadczenia w nurkowaniu w ró?nych warunkach ?rodowiskowych i typach nurkowa? (np. nocne, nawigacja, suchy skafander, nitrox, wrakowo-morskie, podlodowe itd.)
 6. Musi mie?, co najmniej 18 lat
 7. Zaliczy? podstawowy test p?ywacki
WYMAGANE MATERIA?Y INSTRUKTORSKIE DO KURSU

Wszyscy kandydaci na instruktorów otrzymaj? nast?puj?ce materia?y na kurs IQC:
 1. Przewodnik Instruktorski PSAI
 2. Dodatkowe materia?y pomocnicze PSAI, np prezentacje Power Point
 3. Standardy i Procedury PSAI
Dodatkowo ka?dy kandydat musi posiada? podr?czniki do wszystkich kursów Sport Diver PSAI, które b?dzie samodzielnie prowadzi?.

PROGRAM

Kurs PSAI Instructor Qualification Course (IQC) jest podzielony na trzy cz??ci:
 1. Techniki nauczania (w klasie i w wodzie)
 2. Standardy i procedury szkoleniowe
 3. Nurkowanie jako biznes
Program trwa minimum 7 dni (stacjonarnie lub wyjazdowo). Szczegó?owy plan kursu jest ustalany indywidualnie z kandydatami.

UPRAWNIENIA PO KURSIE

Jako Sport Diving Instructor PSAI b?dziesz uprawniony do samodzielnego prowadzenia i certyfikowania nast?puj?cych kursów PSAI:

 1. Junior Open Water Sport Diver
 2. Open Water Sport Diver
 3. Advanced Open Water Diver
 4. Rescue Diver – R.A.P.I.D.
 5. Asystent Instruktora - Divemaster (Aby przeprowadza? kursy i certyfikowa? na tym poziomie, od instruktora wymaga si? zdobycia odpowiedniego do?wiadczenia, potwierdzonego przeprowadzeniem 5 kursów Open Water Diver oraz 5 kursów Advanced Open Water Diver)
 6. Kursy specjalizacji

Jako, ?e program IQC zawiera równie? omówienia i metody nauczania specjalizacji, Open Water Instructor PSAI staje si? automatycznie instruktorem tych specjalizacji, dla których jest certyfikowany na poziomie nurka.

UWAGA!

Wyj?tek stanowi? kursy specjalizacji: NUREK PODLODOWY i WRAKOWO-MORSKI. Aby naucza? i certyfikowa? na tych poziomach wymagane jest odbycie asysty przy danym programie przeprowadzanym przez którego? z  PSAI Instruktor Trainerów. 
Specjalizacja BASIC NITROX INSTRUCTOR – certyfikacja na ten poziom instruktorski wi??e si? z dodatkow? op?at? 500z?.

CENA KURSU

5000 PLN + 150 PLN licencja + op?ata instruktorska (na rok 2018 - 750 PLN) + koszt podr?czników do kursów Sport Diver PSAI, których kandydat nie posiada
Zmieniony ( 29.12.2017. )