Menu Tresc
 
Start arrow KURSY INSTRUKTORSKIE arrow Sidemount Open Water Instruktor PSAI
Sidemount Open Water Instruktor PSAI
01.07.2014.

Image

CEL

Kurs Instruktor PSAI Open Water Sidemount jest przeznaczony dla wykwalifikowanych Instruktorów PSAI, którzy chc? naucza? na kursie Nurek PSAI Open Water Sidemount.

WYMAGANIA WST?PNE

Musi posiada? certyfikat nurka Open Water Sidemount 1)
Musi posiada? kwalifikacje PSAI Instruktora dla ?rodowiska nurkowego Open Water, w którym przeprowadzane b?d? zaj?cia praktyczne programu Nurek PSAI Open Water Sidemount. Na przyk?ad Instruktor PSAI musi posiada? kwalifikacje Instruktora PSAI Advanced Nitrox je?eli plan nurkowy obejmuje etap nurkowania z wykorzystaniem butli z gazem deco.

1) Dla kandydatów nie posiadaj?cych certyfikatu na poziomie nurka, istnieje mo?liwo?? po wcze?niejszym uzgodnieniu, przeprowadzenia kursu instruktorskiego w formie combo (poziomy Diver + Instructor).

WYMAGANE MATERIA?Y INSTRUKTORSKIE DO KURSU

Wszyscy kandydaci na instruktorów otrzymaj? nast?puj?ce materia?y:

 • Podr?cznik PSAI Open Water Sidemount Diving
 • Prezentacja PowerPoint PSAI Open Water Sidemount.
 • Aktualna kopia Standardów, Polityki i Procedur PSAI dla kursu PSAI Open Water Sidemount Diving

WYMAGANIA SPRZ?TOWE

 • uprz?? sidemount z workiem wyporno?ciowym
 • 2 AO z czego jeden wyposa?ony w w?? o d?. 2 m
 • 2 manomtery
 • 2 butle z zaworami prawy i lewy - preferowane stalowe
 • suchy skafander
 • pozosta?y standardowy sprz?t nurkowy w??cznie z balastem

UWAGA!

 1. Powy?sze wytyczne s? do?? ogólnym spisem wymaganego wyposa?enia, zatem przed ka?dym organizowanym szkoleniem skonsultujemy z uczestnikami wymagane/sugerowane dodatkowe elementy charakterystyczne dla konfiguracji sidemount.
 2. Istnieje równie? mo?liwo?? wypo?yczenia od nas brakuj?cych uczestnikom elementów.
 3. W przypadku ch?ci zakupu brakuj?cych elementów konfiguracji przed szkoleniem, prosimy o skonsultowanie si? z nami. Wspólnie przeanalizujemy co brakuje i doradzimy co/jakie nale?y dokupi? dla zachowania poprawno?ci konfiguracji. Nie kupuj sam - bo najprawdopodobniej zap?acisz dwa razy!

PROGRAM

Kurs Instruktora Open Water Sidemount IQC wymaga co najmniej dwóch (2) dni szkolenia i obejmuje techniki nauczania (w klasie i w wodzie) oraz standardy i procedury szkoleniowe.

CENA

2000 PLN + 150 PLN licencja + 350 PLN upgrade

Zmieniony ( 12.01.2016. )