Menu Tresc
 
Start arrow KURSY INSTRUKTORSKIE arrow PSAI Instruktor Technikˇw Czysto?ci Tlenowej
PSAI Instruktor Technikˇw Czysto?ci Tlenowej
26.06.2014.

Image

CEL

Kurs PSAI Instruktor Techników Czysto?ci Tlenowej  jest przeznaczony dla wykwalifikowanych Instruktorów PSAI, którzy chc? naucza? na kursie Technik Czysto?ci Tlenowej.

DALCZEGO WARTO ZOSTA? INSTRUKTOREM TECHNIKÓ CZYSTO?CI TLENOWEJ

  • rozszerza nasz? (centrum nurkowego) ofert? zarówno serwisow? jak i szkoleniow?
  • uwiarygodnia nasze kompetencje w oczach klientów
  • dla osób które nie maj? ?adnego do?wiadczenia w tym zakresie, to kompletne, skomasowane czasowo "know how"
  • dla osób ju? przygotowuj?cych sprz?t do pracy z O2 to potwierdzenie, rozszerzenie oraz dodatkowa alternatywa dla dotychczas stosowanych procedur
  • stwarza mo?liwo?ci legalnego serwisowania automatów i zaworów fabrycznie przeznaczonych do pracy z O2 (gwint przy??cza M26x2)
  • dla osób wykonuj?cych komercyjnie przystosowanie sprz?tu do pracy z O2 (przekwalifikowanie przeznaczenia) to pewna forma ochrony prawnej - potwierdzenie, ?e proces technologiczny by? wykonany zgodnie z  procedurami ogólnie przyj?tymi za w?a?ciwe

WYMAGANIA WST?PNE

Musi posiada? minimum kwalifikacje PSAI Instruktora Sport Programów

Image

WYMAGANE MATERIA?Y INSTRUKTORSKIE DO KURSU

Wszyscy kandydaci na instruktorów otrzymaj? nast?puj?ce materia?y:

Podr?cznik PSAI Technik Czysto?ci Tlenowej
Prezentacja PowerPoint PSAI Technik Czysto?ci Tlenowej.
Aktualna kopia Standardów, Polityki i Procedur PSAI dla kursu PSAI Technik Czysto?ci Tlenowej

WYMAGANIA SPRZ?TOWE

Standardowe wyposa?enie stanowiska serwisowego sprz?tu nurkowego oraz dodatkowo:


Zatwierdzone  p?yny do czyszczenia tlenowego
Kompatybilne z tlenem smary
Kompatybilne z tlenem o-ring’i
?wiat?o wykorzystywane do inspekcji
Zapas p?ynów tlenowych do p?ukania
Kompatybilne z tlenem ?ród?o powietrza (nie zawieraj?ce w?glowodorów)
Odpowiednie naklejki PSAI Oxygen Service oraz etykiety okre?laj?ce zawarto?? butli
Plastikowe torby do przechowywania
Lateksowe r?kawiczki
  
PROGRAM

Kurs Instruktora Techników Czysto?ci Tlenowej IQC wymaga co najmniej jednego (1) dnia szkolenia i obejmuje techniki nauczania oraz standardy i procedury szkoleniowe.

Cena kursu:

1000 PLN + 150 PLN licencja + 350 PLN upgrade + 60 manual

Zmieniony ( 28.07.2016. )