Menu Tresc
 
KALENDARZ 2018
24.01.2018.
Zapraszamy do zapoznania si? oraz oczywi?cie uczestnictwa w planowanych na rok 2018 wyjazdach nurkowych. Szczegó?owe oferty, umieszczane odpowiednio wcze?niej przed ka?dym z wyjazdów znajduj? si? w dziale WYJAZDY NURKOWE 2018 na stronie g?ównej.
 
 

MIESI?C

DZIE?

DESTYNACJA

POZIOM ZAAWANSOWANIA

STYCZE?

11 - 18

HISZPANIA - Cueva del Agua

tylko certyfikowani FULL CAVE

11 - 18

j. Ha?cza - B?askowizna

stopie? podstawowy + dry suit

LUTY

17 - 18

Targi PODWODNA PRZYGODA

Stanowisko KISS-AQUATEK

 

22 - 25

BUDAPESZT - Molnar Janos Cave + Kobanya Mine

tylko certyfikowani FULL CAVE

   MARZEC

   17 - 25

FRANCJA LOT kurs FULL CAVE

KWIECIE?

11 - 18

HISZPANIA - Cueva del Agua

tylko certyfikowani FULL CAVE

21 - 22

Targi EXPO EXTREME SPORT

Stanowisko KISS-AQUATEK

 

KWIECIE? / MAJ

28.IV - 5.V

SYCYLIA „rodzinna majówka"

stopie? podstawowy

MAJ

18 - 20 

Kurs wrakowo-morski - HEL

stopie? podstawowy

CZERWIEC

7 - 10

SOUTH SAFARI Svobodne Hermanice, Pogoria, Koparki

stopie? podstawowy

22 - 24

KOWARY uran mine & MARIA CONCORDIA - 2 najwi?ksze polskie zalane systemy

tylko certyfikowani FULL CAVE

LIPIEC

13 - 15

REJS BORNHOLM + wrak promu JAN HEWELIUSZ

minimum Advanced Open Water Diver

SIERPIE?

3 - 9

ROSJA - Orda Cave

tylko certyfikowani FULL CAVE

WRZESIE?

6 - 9

W?OCHY - Garda Lake

stopie? podstawowy

PA?DZIERNIK

4 - 7

NIEMCY - kamienio?om HEMMOOR

minimum Advanced Open Water Diver

18 - 23

SZWECJA - Tuna Mine

tylko certyfikowani FULL CAVE

LISTOPAD

3 - 17

PANAMA - KOSTARYKA -NIKARAGUA

stopie? podstawowy

GRUDZIE?

2 - 9

EGIPT

stopie? podstawowy

Zmieniony ( 15.02.2018. )