Menu Tresc
 
Start arrow Wyjazdy nurkowe arrow Zagraniczne arrow Gozo - RODZINNA MAJÓWKA
Gozo - RODZINNA MAJÓWKA
27.10.2019.

 
Na majówk? zapraszamy na Gozo –  leniw? i s?oneczn? wysp? w po?owie drogi mi?dzy Europ? i Afryk? oferuj?c? pi?kn? pogod?, niezapomniane widoki i chwil? wytchnienia. Gozo jest drug? co do wielko?ci wysp? Archipelagu Malta?skiego liczy 14 km d?ugo?ci oraz 7 km szeroko?ci. Dosta? si? na ni? mo?na z trzykrotnie wi?kszej Malty promem p?yn?c jakie? 30 minut. Pi?kny krajobraz wyspy wype?niony jest niewielkimi wioskami otoczonymi surowymi wybrze?ami oraz ko?cio?ami z czasów od XVI do XVIII wieku. Zaciszny charakter Gozo jest przeciwie?stwem zat?oczonej i stoj?cej w korkach Malty, jak i jej t?umnie obleganych pla? na pó?nocnym kra?cu wyspy.
 
ImageImage 
 
Oprócz wspania?ych  nurkowa? dost?pnych z brzegu jak i z ?odzi wyspa oferuje urokliwe pla?e, niepowtarzalne klify, urzekaj?ce wioski, przepi?kne miejsca widokowe, muzea, warto odwiedzi? równie? Comiono oraz B??kitn? Lagun? czy te? wybra? si? w rejs po??czony z w?dkowaniem. Gozo znane jest na na ?wiecie z wyrobów takich jak : wina, d?emów z opuncji, serów czy te? Kinni. Ka?dy kto chce zakosztowa? harmonijnego wyspiarskiego ?ycia powinien odwiedzi? Gozo i poczu? jego niepowtarzalny klimat. J?zykiem urz?dowym jest angielski oraz malta?ski, a wi?c bez problemu mo?na si? z ka?dym porozumie?.
 
TERMIN
01.05 – 08.05.2019 
 
DOJAZD 
Przelot Poznan – Malta - Poznan (przelot bezposredni, czas trwania 2h 45 min)
Prom Malta - Gozo - Malta (ok 40 minut)
 
ZAKWATEROWANIE
Zakwaterowanie jest w domach malta?skich typu Farmhouse - s? to XIX wieczne budowle utrzymane w tradycyjnym malta?skim stylu,  s? przestronne i wygodne. Ka?dy dom sk?ada si? z minimum 3 sypialni dwuosobowych, 3 ?azienek, wspólnej kuchni z jadalni? oraz z basenu. Wszystkie obiekty po?o?one s? w bardzo spokojnej miejscowo?ci Qala oraz s? w pe?ni wyposa?one ( r?czniki, po?ciel, pe?ni wyposa?ona kuchnia, wifi ). Z ka?dego z nich roztacza si? widok na okolic? lub morze w oddali. Poni?ej jeden z przyk?adowych domków.
 
ImageImage 
 
ImageImage 
 
WY?YWIENIE
Przygotowane samodzielne z zakupionych produktów np. w Lidlu, zatem koszt wy?ywienia zbli?ony jest do wydatków na jedzenie w Polsce. Oczywi?cie istnieje równiez mo?liwo?? jedzenia w restauracjach.
 
NURKOWANIE
Gozo charakteryzuje si? bardzo szerok? i ró?norodn? ofert? miejsc nurkowych zarówno dla pocz?tkuj?cych jak i zaawansowanych nurków. Podczas jednego wyjazdu zaliczymy nurkowania wrakowe, jaskinie i poro?ni?te g?bkami i mi?kkimi koralami ?ciany co w po??czeniu z krystalicznie czyst?, b??kitn? wod? roz?wietlon? ?ródziemnomorskim s?o?cem daje niezapomnian? feeri? barw. Ca?o?ci dope?nia fantastyczne ?ycie morskie, mi?dzy innymi groupery, o?miornice, skrzydlice, barrakudy, w?gorze, mureny, koniki morskie i ?limaki. Niew?tpliw? atrakcj? jest te? nurkowanie na farmie tu?czyków - b?dzie g?sto od ryb :-)
 
ImageImage 
 
Nasz plan zak?ada 5 dni nurkowych - nurkowania z brzegu. Zanurkujemy mi?dzy innymi na wraku Xlendii oraz P31, w jaskiniach Billyhourts Cave, Cathedral Cave i Blue Hole, kilku ?ciankach. 
 
Du?a cz??? tych miejsc idealnie nadaje si? na nurkowania poziomu Advanced Nitrox, zatem jak najbardziej przewidujemy równie? dla ch?tnych tak? mo?liwo??. W bazie mo?emy wypo?yczy? stalowe butle sidemountowe (prawy/lewy zawór) oraz stage's z EAN 50.
 
Fakultatywnie bedzie mozliwosc zanurkowania na farmie tunczykow i wyspie Comino - nurkowania z ?odzi. Dop?ata 65 EUR (cena na rok 2019 - mo?e ulec niezanacznej ró?nicy w 2020 r) 
 
KOSZT WYJAZDU
 • Osoba nurkuj?ca: 610€ + 716 PLN bilet lotniczy 
 • Osoba nienurkuj?ca: 340€ + 716 PLN bilet lotniczy  
 • Dzieci do 12 lat: 250€ + 716 PLN bilet lotniczy
 • Dzieci do 12 lat nurkuj?ce 525 EUR  + 716 PLN bilet lotniczy 
UWAGA! Cena mo?e ulec zmianie, gdy? mo?e zdro?e? bilet lotniczy – jak najszybszy wykup biletu gwarantuje utrzymanie ceny
 
Cena zawiera:
 • przelot (z baga?em rejestrowanym 20kg, 2 sztuki bagazu podrecznego - maly i duzy do 10kg)
 • przeprawa promowa
 • transfery
 • pakiet nurkowy 5 dni po 2 nurkowania z brzegu  
 • ubezpieczenie na kwot? 20 000 EUR
Cena nie zawiera:
 • ubezpieczenia nurkowego
 • brakuj?cego sprz?tu nurkowego
 • dojazdu do i z lotniska  
 • wy?ywienia 
OSOBY ZAINTERESOWANIE WYJAZDEM PROSIMY O KONTAKT do 10 grudnia 2019.
Zmieniony ( 07.11.2019. )