Menu Tresc
 
Start arrow Relacje i Galerie arrow Rok 2017 arrow Relacja - Francja
Relacja - Francja
30.05.2017.
W pierwszej po?owie marca wybrali?my si? z Maciejem i Tomkiem do francuskiego regionu LOT w celu przeprowadzenia kursu PSAI Full Cave. Tym razem wyj?tkowo nie by?o z nami ?adnych "cave turystów" i mieli?my po?wi?ci? si? tylko szkoleniu, a pozosta?y czas wykorzysta? na tzw. "fan dajwy" po kursowe. Niestety bezpo?rednio przed naszym przyjazdem pada?o bez przerwy przez 3 doby co zgodnie z przewidywaniami wywo?a?o masakrycznie wysoki stan wody w jaskiniach i praktycznie wy??czy?o nurkowo nawet te najmniej na opady podatne. Zatem pierwsze dwa dni zamiast nurkowa? przeznaczyli?my na zwiedzanie, a naprawd? jest co w tamtej okolicy i oczywi?cie nigdy nie by?o czasu, ?eby to zrobi?. Zatem mimo w sumie mi?ego falstartu od trzeciego dnia rozpocz?li?my zaj?cia szkoleniowe. Przez kolejne pi?? dni zrealizowali?my programow? ilo?? nurkowa? (co prawda musieli?my powtarza? jaskinie, gdy? wi?kszo?? niestety potrzebuje wi?cej czasu, ?eby przesta? p?yn?? po deszczach) i w efekcie do naszego cave teamu do??czy?o dwóch nowych cz?onków. Kolejna wyprawa w czerwcu i miejmy nadziej? bez niespodzianek.