Menu Tresc
 
Start arrow Relacje i Galerie arrow Rok 2017 arrow Relacja - Dolny ?l?sk
Relacja - Dolny ?l?sk
28.09.2017.
Na prze?omie marca/kwietmia tego roku po bodaj?e 3 letniej przerwie ponowili?my znajduj?cy si? niegdy? w naszej sta?ej corocznej ofercie tour po bardziej i mniej tajemniczych obiektach Dolnego ?l?ska. Jak zwykle by?o intensywnie, gdy? mo?liwo?ci jakie oferuje ten rejon i tak przekraczaj? nasze ramy czasowe, ale jak zwykle ambitnie chcieli?my wyci?gn?? maksimum wra?e?  co w efekcie wype?ni?o nam ca?e dnie (a jedn? z akcji sko?czyli?my ok 2 w nocy). Jak zwykle by?o du?o chodzenia, troch? czo?gania, jaskiniowa logistyka transportu sprz?tu, du?o b?ota a w nagrod? mo?liwo?? nurkowania w "przestrzeniach (prawie)zamkni?tych".