Menu Tresc
 
Start arrow Relacje i Galerie arrow Rok 2017 arrow Relacja - Biebrza
Relacja - Biebrza
28.09.2017.
W czerwcu naszym weekendowym kierunkiem wypadowym sta? si? Biebrza?ski Park Narodowy. Zacz?li?my od noclegu  w Stodole Snów u Biebrza?skiej Wiedzmy i degustacji lokalnych nalewek. Poranek przywita?  nas ?niadaniem z samych lokalnych specja?ów i niestety pochmurn? pogod?, która nie rokowa?a ?atwego sp?ywu tratwami, na których sp?dzili?my ca?y dzie?. Dzi?ki zaanga?owaniu m?skiej cz??ci ekipy sun?li?my szybko do przodu. W takcie sp?ywu  nurkowie wed?ug ustalonego porz?dku schodzili na spotkanie z sumami. Gar zupy gulaszowej  i kilka bochenków chleba ze smalcem zjedzonych podczas sp?ywu znacznie ograniczy?y nasze mo?liwo?ci konsumpcyjne na kolacji w restauracji hotelu, w którym sp?dzili?my noc. W niedziel? czeka? na nas przewodnik, spacer po parku i d?ugi powrót do domu.
 

Zmieniony ( 28.09.2017. )