Menu Tresc
 
Start arrow Kursy CCR arrow Advanced Rebreather Diver - 45m
Advanced Rebreather Diver - 45m
CEL KURSU
Celem kursu PSAI KISS Sidewinder mCCR Advanced Rebreather Diver jest przygotowanie do prawid?owego i bezpiecznego przeprowadzania nurkowa? dekompresyjnych z powietrzem jako diluentem wykorzystuj?c mechaniczny rebreaather sidemountowy firmy Kissrebreathers.
 
SZCZEGÓ?ÓWE INFORMACJE DOTYCZ?CE JEDNOSTKI oraz POZOSTA?YCH POZIOMÓW SZKOLE?: //www.kisssidewinder.com!  
 
WYMAGANIA WST?PNE
 • Wiek – minimum 18 lat
 • Uprawnienia Sidemount Diver
 • Uprawnienia Advanced Nitrox Diver
 • Minimum 100 zalogowanych nurkowa?
 Image
 
CZAS TRWANIA KURSU
5 dni obejmuj?cych:
 • Minimum 8 godz. wyk?adów i zaj?? z „budowania konfiguracji”
 • Minimum 2 godzina zaj?? basenowycc lub w wodach "basenopodobnych"
 • Minimum 6 nurkowa? na wodach otwartych do max g??boko?ci 45m 

CENA KURSU
4500* PLN + 150 PLN licencja + 110 PLN manual

*Je?eli uczestnik u?ywa swojej jednostki cena szkolenia jest o 500 PLN ni?sza.
 
Cena obejmuje:
 • Wypo?yczenie rebreathera KISS SIDEWINDER na czas trwania szkolenia
W cen? kursu nie jest wliczony:
 • Absorbent
 • Gazy oraz wymagany sprz?t kursanta
 • Cena gazów, absorbentu oraz koszty pobytowe instruktora (nocleg, przelot itd) w opcji - kurs prowadzony "na wyje?dzie".
Zmieniony ( 19.11.2019. )