Menu Tresc
 
Start arrow Relacje i Galerie arrow Rok 2017 arrow Relacja - ?uk Mu?akowa
Relacja - ?uk Mu?akowa
21.11.2017.
Tego roku zrobili?my kilka zupe?nie nowych lokalizacji aby odbi? od utartych schematów lat poprzednich, zobaczy? nowe akweny i pozwiedza? nowe okolice. Za?o?enie by?o takie, ?e im dziwniejsze i mniej ucz?szczane miejsce tym lepiej. Wybór pad? na zupe?nie dziewiczy, ?wie?o udost?pniony dla nurków Geopark Mu?akowski. Przeczytane opisy akwenów oraz rozmowy z miejscowym nurkiem utwierdzi?y nas tylko w przekonaniu, ?e to dobry wybór. Obraz kre?li? si? bardzo kusz?co i tajemniczo: do?? du?o akwenów na niewielkim terenie, ka?dy diametralnie inny od drugiego, ró?ny chemizm, kolor wody i flora. Niektóre przenurkowane i uznane za bezpieczne - dla niektórych opowie?ci mówi?y o ?r?cych, toksycznych odczynach rozpuszczaj?cych nurków i sprz?t a tajemniczo?ci i grozy dodatkowo dostarczy?o planowane zwiedzanie niemieckich fabryk broni, gdzie co bardziej ciekawscy tury?ci gin? bez ?ladu po dzie? dzisiejszy. Podczas wyjazdu wszystko okaza?o si? prawd?, oczywi?cie poza ?r?c? wod? i zab??kanymi nazistami, na co dowodem jest powy?szy tekst i poni?sze zdj?cia  :-)