Menu Tresc
 
Start arrow Wyjazdy nurkowe arrow Zagraniczne arrow Wyprawa wrakowa Bornholm 24-26.VII
Wyprawa wrakowa Bornholm 24-26.VII
19.02.2020.
WYPRAWA  NURKOWA  KO?OBRZEG – HEWELIUSZ – BORNHOLM
TERMIN
24-26 lipca 2020
 

 
RAMOWY PROGRAM WYPRAWY
 • Zakwaterowanie na statku „ Doktor Lubecki ” w porcie Ko?obrzeg ul. W?gorzowa w dniu  24.07 od godziny 21.00.
 • Wyp?yni?cie z portu 23.00 dotarcie na miejsce; prom „HEWELIUSZ” oko?o 7.00. nurkowanie 8.00 do10.00.
 • ?niadanie.
 • ?adowanie butli, przygotowanie sprz?tu, drugie nurkowanie 13.00 do 15.00.
 • Obiad.
 • Podczas p?yni?cia ?adowanie butli, przygotowanie sprz?tu na nast?pny dzie?.
 • Przybycie do portu na Bornholmie oko?o 20.00.
 • Kolacja.
 • Czas wolny zwiedzanie portu, miasta, zakupy.
 • 2-go dnia wyj?cie z portu 7.00 dotarcie na miejsce nurkowania oko?o 8.00.
 • Nurkowanie na wraku przy Bornholmie 8.00 do10.00
 • ?niadanie.
 • Przep?ywanie na miejsce nurkowania, ?adowanie butli, przygotowanie sprz?tu.
 • Nurkowanie na wraku (do wyboru) na trasie Bornholm- Ko?obrzeg 13.00–15.00  
 • Obiad.
 • Kolacja.
 • Powrót do portu Ko?obrzeg w dniu 26.07 w godzinach  oko?o 20.00.

Podany program jest ramowy i mo?e ulec zmianie w zwi?zku z warunkami pogodowymi.
 
 Image
 
ZAKWATEROWANIE
Zakwaterowanie na jednostce w 2 kabinach 5 osobowych i 2 kabinach 4 osobowych. W standardzie koce, poduszka. 2xWC,1x prysznic, messa, salon, pomieszczenie na sprz?t.
WY?YWIENIE
Wy?ywienie pe?ne : ?niadanie, obiad, kolacja oraz owoce i s?odycze. Cykl posi?ków dostosowany do harmonogramu nurkowa?.
Kawa, herbata, napoje i woda mineralna podczas ca?ego rejsu bez ogranicze?.
 NURKOWANIE 
 • Nurkowania prowadzone b?d? w zakresie g??boko?ci od 12 do 24  m zapewniamy liny zej?ciowe oraz wind?  nurkow?.
 • Nurkowania b?d? wykonywane zgodnie z posiadanymi przeze danego nurka uprawnieniami, oraz z wszystkimi przepisami obowi?zuj?cymi w Polsce i danym miejscu nurkowania.
 • ?adowanie butli wliczone jest w cen? wyjazdu. Na pierwsze nurkowanie przyje?d?amy z na?adowanymi butlami (zatem nale?y odpowiednio wcze?niej przywie?? butle do nabicia do Aquateka). Przed kolejnymi nurkowaniami nape?niamy butle na ?odzi.

CENA 1150 pln
 
Cena obejmuje:
 • 4 nurkowania ( 2 na wraku promu Jan Heweliusz, 2 na innych wrakach na trasie Ko?obrzeg- Heweliusz- Bornholm - Ko?obrzeg)
 • pe?ne wy?ywienie
 • zakwaterowanie na ?odzi
 • nape?nianie butli powietrzem 
Cena nie obejmuje:
 • brakuj?cego uczestnikom sprz?tu nurkowego
 • dojazdu do Ko?obrzegu
 
Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o kontakt do  1 maja 2020
Zmieniony ( 19.02.2020. )