Menu Tresc
 
Start arrow Kursy CCR arrow CCR Trimix Diver LEVEL I (Fundamentals) - 60 metrˇw
CCR Trimix Diver LEVEL I (Fundamentals) - 60 metrˇw
Image 
 
Kurs Fundamentals Mixed Gas Closed Circuit Rebreather Diver jest przeznaczony dla tych nurków, którzy chc? nurkowa? z wykorzystaniem obiegu zamkni?tego  z trimixem jako diluentem do maksymalnej g??boko?ci 60m.

Celem kursu jest przygotowanie do prawid?owego i bezpiecznego przeprowadzania nurkowa? dekompresyjnych z trimixem jako diluentem wykorzystuj?c mechaniczny rebreaather sidemountowy SPIRIT SIDEWINDER firmy Kissrebreathers.
 
Opis jednostki: KISS SPIRIT SIDEWINDER
WYMAGANIA WST?PNE
  • Minimum 18 lat
  • Uprawnienia Advanced Rebreather Diver
  • Kurs RAPID – Rescue Diver z naciskiem na techniki ratownicze CCR
  • Minimum 250 zalogowanych nurkowa? w tym co najmniej: 60 nurkowa? CCR, 40  (OC lub CCR) powinno by? g??bszych ni? 30 metrów.
UWAGA!
Kurs ten mo?e by? nauczany w po??czeniu z PSAI Open Circuit Mixed Gas (Trimix OC), wed?ug uznania odpowiednio wykwalifikowanego Instruktora, certyfikat uko?czenia mo?e by? wydany dopiero wtedy, gdy nurek spe?ni wymagania okre?lone w Standardach dla obydwu kursów.

CZAS TRWANIA KURSU
4-5 dni obejmuj?ce:
  • 8-12 godzin zaj?? teoretycznych oraz praktycznych pokazów (analiza tlenu, analiza helu, znakowanie sprz?tu, oraz konfiguracja sprz?tu)
  • 6 nurkowa?
CENA
3000* PLN + 150 PLN licencja + 250 PLN manual brutto
 
* w cen? kursu nie jest wliczona cena gazów oraz koszty pobytowe instruktora (nocleg, przelot itd.).
Zmieniony ( 10.05.2018. )