Menu Tresc
 
Start arrow Relacje i Galerie arrow Rok 2018 arrow Relacja - Cueva del Agua
Relacja - Cueva del Agua
10.07.2018.
Z sentymentu do hiszpa?skich jaski?, wyniesionego z Majorki, postanowili?my wybra? si? na rekonesans do jednej z najbardziej znanych jaski? na sta?ym l?dzie tj. Cueva Del Agua. Jaskinia bardzo rozleg?a, podczas 5 dni nurkowych poznali?my tylko jej cze??, a jednocze?nie bardzo przyjazna nurkowo z racji niewielkiej g??boko?ci i bardzo ciep?ej wody. Logistyk? butlowo-gazow? zapewni?a nam miejscowa baza UTD a ca?o?ci dope?ni?y ?ródziemnomorskie klimaty Hiszpanii. Czy warto by?o pojecha? – tak. A umieszczaj?c t? spó?nion? relacj? jeste?my ju? po drugiej wizycie w tej jaskini. Mimo tego dalej pozostaje niedosyt, zatem kolejna wyprawa ju? zim? 2019.