Menu Tresc
 
Start arrow Relacje i Galerie arrow Rok 2018 arrow Relacja - Southsafari
Relacja - Southsafari
10.07.2018.
Wyprawa "objazdowa", któr? chcieli?my zrobi? ju? w zesz?ym roku, ale niestety czas nie pozwoli?. W tym roku zaplanowali?my wszystko odpowiednio wcze?niej i zgodnie z planem objechali?my interesuj?ce nas akweny po?udnia Polski. Jako baz? wypadow? wybrali?my Katowice a dok?adnie Centrum Nurkowe Heliox prowadzone przez mojego przyjaciela Tomka Ma?lonk?. Dzie? pierwszy to bardzo rzadko przez nas odwiedzane Svobodne Hermanice (osobi?cie by?em tam ostatni raz 15 lat temu) - niestety nie trafili?my w wizur? - ale miejscówka zaliczona. Wspaniale i efektywnie sp?dzili?my za to kolejny dzie?. Zgodnie z sugesti? Tomka i korzystaj?c z jego mo?liwo?ci motorowodnych zanurkowali?my w zbiorniku o nazwie Pogoria IV. Totalne zaskoczenie, przyzwoita widoczno??, rybka w litoralu a dla jednego z teamów wisienka na torcie - wielki sum.
Ale to nie koniec atrakcji tego dnia, Tomasz zorganizowa? nam równie? atrakcje po nurkowaniu - narty wodne i zabaw? ko?em - przednia zabawa, gor?co polecam. Niedziel? natomiast sp?dzili?my na Koparkach, mo?e akwen mniej egzotyczny ni? poprzednie, ale dla nas, nurków z pó?nocy ca?kiem atrakcyjny i warty raz po raz odwiedzenia.