Menu Tresc
 
Start arrow Relacje i Galerie arrow Rok 2018 arrow Relacja - Kowary & Maria Concordia
Relacja - Kowary & Maria Concordia
11.07.2018.
W my?l powiedzenia "cudze chwalicie - swego nie znacie" wybrali?my si? na kolejn? w tym roku wypraw? na nurkowanie pod stropem. Odwiedzili?my doskonale wszystkim znan? (przynajmniej ze s?yszenia) kopalni? uranu "Podgórze" w Kowarach oraz niedawno udost?pnion? kopalni? magnezytu Maria-Concordia w Sobótce. Oba obiekty niezwykle atrakcyjne nurkowo, aczkolwiek diametralnie ró?ne pod wzgl?dem nurkowym jak i logistycznym. Podsumowuj?c jednym zdaniem, mimo licznej ekipy, podzieleni na dwa zespo?y ze zmianami miejscówki wykonali?my w pe?ni za?o?ony plan, a pe?en obraz naszych dzia?a? oddaje poni?sza obszerna foto-relacja.
 


Zmieniony ( 11.07.2018. )