Menu Tresc
 
Start arrow Relacje i Galerie arrow Rok 2018 arrow Relacja - Ha?cza trimiksowo
Relacja - Ha?cza trimiksowo
11.07.2018.
To ju? nasz drugi w tym roku wypad nad Ha?cz?, tym razem nie rekreacyjnie, a w celach typowo szkoleniowych. Zadanie do wykonania - szkolenie trymiksowe, a ?aden z polskich akwenów nie nadaje si? tak dobrze jak Ha?cza. Oczywi?cie g?ównym kryterium jest dost?pno?? odpowiednich g??boko?ci i to z pi?knym (jakby nie jeziornym) ukszta?towaniem dna, ale równie? doskona?e zaplecze logistyczne. Mowa oczywi?cie o bazie nurkowej "Banana Divers" - wszystkie gazy od r?ki, mega komfortowa platforma do nurkowania na "drugim" brzegu i pe?ne zrozumienie potrzeb nurkuj?cych – ch?opaki wiedz? jak trzeba dzia?a?. Co do samego kursu, przez 4 dni nurkowe wykonali?my 7 nurkowa? w zakresie g??boko?ci 45-60m. Na wielk? pochwa?? zas?uguje zaanga?owanie i poziom umiej?tno?ci kursantów – wszystkim instruktorom ?ycz? samych takich ekip na kursach.
 


Zmieniony ( 12.07.2018. )