Menu Tresc
 
Start arrow Relacje i Galerie arrow Rok 2018 arrow Relacja - Bornholm
Relacja - Bornholm
18.07.2018.
Jako nurkowie z pó?nocy Polski w mnogo?ci wyjazdów dedykowanych jaskiniom staramy si? równie? nie zaniedbywa? nurkowa? wrakowych. Z regu?y s? to nurkowania z Helu ale przynajmniej raz do roku organizujemy wypraw? na otwarty Ba?tyk. Zwykle naszym operatorem jest jednostka „Doktor Lubecki” i tak te? by?o tym razem. Odmian? by?a decyzja rozszerzenia rejsu o wraki Bornholmu, po??czona z postojem w Nexo i zwiedzaniem miasteczka. Rejs zak?ada? 4 nurkowania w ci?gu 2 dni nurkowych i taki plan zrealizowali?my. Niestety po raz kolejny, si?a wy?sza, nie pozwoli?a nam zrobi? nurkowania na Heweliuszu. Tak to bywa ale przynajmniej jest powód i pomys? na kolejny rejs:-)