Menu Tresc
 
Start arrow Wyjazdy nurkowe arrow Zagraniczne arrow MAJÓWKA w ALBANII 27.IV-4.V
MAJÓWKA w ALBANII 27.IV-4.V
02.01.2019.
Image
 
Na Rodzinn? Majówk? 2019 zapraszamy do ALBANII. Jest to jeden z najpi?kniejszych i jednocze?nie najmniej znanych krajów w Europie, który w wyniku trwaj?cego pó? wieku re?imu Envera Hod?y by? zupe?nie niedost?pny dla turystów i podró?nych, lecz od kilku lat bardzo pr??nie si? rozwija i cieszy si? coraz wi?kszym zainteresowaniem w?ród turystów. Atrakcj? kraju s? antyczne zabytki, bunkry niespotykane w innych cz??ciach Europy oraz s?ynny koniak Skanderbeg. Albania to z jednej strony przepi?kne wybrze?e, piaszczyste pla?e i rajskie zatoki, z drugiej wysokie góry.
TERMIN
27.04 – 4.05.2019
TRANSPORT
Przelot samolotem Berlin lub Warszawa- Tirana
ZAKWATEROWANIE
Hotel Piccolino w Sarandzie usytuowany przy samym morzu
Saranda najs?ynniejszy kurort Albanii, kiedy? dost?pny tylko dla dygnitarzy. Miasto ulokowane jest nad brzegiem morza, ma kszta?t amfiteatru otaczaj?cego zatok?. Centralnym punktem jest palmowa aleja wzd?u? brzegu.
 
ImageImage 
NURKOWANIA
Pakiet 3 dni nurkowe (6 nurkowa? z ?odzi i brzegu).
 
Wybrze?e Albanii to jeden z najmniej eksplorowanych przez nurków fragmentów Morza ?ródziemnego. Wyst?puj? tu liczne mureny, o?miornice, niezwyk?e formacje skalne, podwodne groty i wraki i liczne gatunki ryb - przez ca?e lata 90-te Alba?czykom nie wolno by?o ?owi? z kutrów rybackich, a i teraz obowi?zuj? w tym zakresie pewne ograniczenia. Woda jest przejrzysta i ciep?a, co sprawia ?e  nurkowanie tu jest prawdziw? przyjemno?ci?.  Du?? atrakcj? s? liczne wraki, le??ce na g??boko?ci od19m – 30m. Wi?kszo?? z nich dost?pna jest z brzegu.
 
ImageImage 
PLAN WYJAZDU

27.04 (sobota) – przylot do Albanii i transfer do hotelu. Zakwaterowanie
28.04 (niedziela) – dzie? wolny – relaks i odpoczynek. ?niadanie i kolacja. Oko?o godz. 20:00 wyjazd na WIECZÓR ALBA?SKI
29.04 (poniedzia?ek) – dzie? nurkowy – 2 nurkowania. ?niadanie i kolacja
30.04 (wtorek) – dzie? nurkowy – 2 nurkowania. ?niadanie i kolacja
1.04 (?roda) – dzie? nurkowy – 2 nurkowania. ?niadanie i kolacja
2.05 (czwartek) – wycieczka krajoznawcza ALBANIA - MUST SEE. ?niadanie i kolacja
3.05 (pi?tek) – dzie? wolny. ?niadanie i kolacja, pó?ne wykwaterowanie z hotelu i transfer na lotnisko
4.05 (sobota) – wylot z Albanii

 
Kolejno?? realizowanych punktów w planie wyjazdu mo?e ulec zmianie.
CENA:
  • osoba nurkuj?ca: 600 EUR + bilet lotniczy (ok. 1000PLN )
  • osoba nienurkuj?ca 390 EUR + bilet lotniczy (ok. 1000 PLN )
  • Dziecko do 17 lat (na dostawce) 270 EUR + bilet lotniczy (ok. 1000PLN)
  • Dziecko do 17 lat nurkuj?ce (na dostawce) 480 EUR + bilet lotniczy (ok. 1000 PLN) 
Cena obejmuje zakwaterowanie w pokoju standard. Mo?liwo?? zakwaterowania w pokoju DeLux za dodatkow? op?at? 40 EUR za pobyt od osoby.
 
Cena zawiera:
przelot lotniczy (Warszawa/Berlin – Tirana, Tirana – Berlin/Warszawa), hotel, wy?ywienie (?niadanie i obiadokolacja) transfer  lotnisko – hotel – lotnisko, jednodniow? wycieczk? krajoznawcz?, wieczór alba?ski z kolacj?, pakiet nurkowy (6 nurkowa?) w przypadku osób nurkuj?cych, ubezpieczenie na kwot? 20 000 EUR, opiek? Aquateka
 
Cena nie zawiera:
transportu do portu wylotowego, brakuj?ce sprz?tu nurkowego, ubezpieczenia nurkowego
 
Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o kontakt do 20 stycznia (mamy ograniczon? ilo?? pokoi hotelowych).

Zmieniony ( 06.01.2019. )