Menu Tresc
 
Start

Technical Diving

Biuro Podr?y

Sidemount

Egipt - Safaga 2-9.XII. 2018
15.09.2018.
Aquatek.pl
Zapraszamy do wzi?cia udzia?u w nurkowej wyprawie do Egiptu. Wyjazd odb?dzie w dniach  02 - 09 grudnia 2018. Miejscowo??, w której b?dziemy zakwaterowani to Safaga. W okolicy Safagi jest kilkana?cie rewelacyjnychlokalizacji nurkowych...
Zmieniony ( 07.10.2018. )
Czytaj cao
 
STRONA W PRZEBUDOWIE
28.08.2018.
Aquatek.pl
PRZEPRASZAMY ZA WYGL?D NASZEJ STRONY - jeste?my w trakcie jej modernizacji, dzia?amy na tyle na ile pozwala nam czas tj. niestety powoli. Na t? chwil? zmiany serwerowe wygenerowa?y pewne problemy z wy?wietlaniem strony (np. nie ma niektórych polskich znaków) oczywi?cie tre?ci jak i zawarte w nich informacje s? jak najbardziej prawid?owe.

 
Relacja - Bornholm
18.07.2018.
Aquatek.pl
Jako nurkowie z pó?nocy Polski w mnogo?ci wyjazdów dedykowanych jaskiniom staramy si? równie? nie zaniedbywa? nurkowa? wrakowych. Z regu?y s? to nurkowania z Helu ale przynajmniej raz...

Czytaj cao
 
FRANCJA - Full Cave + Turystyka 10-18.XI
19.07.2018.
Aquatek.pl
W pierwszej po?owie listopada realizaujemy kurs PSAI Full Cave Diver. Planowany kurs jest wersj? COMBO i zawiera szkolenia Intro to Cave + Full Cave. Finalne nurkowania odb?d? si? we Francji w regionie LOT...
Zmieniony ( 19.07.2018. )
Czytaj cao
 
Relacja - Ha?cza trimiksowo
11.07.2018.
Aquatek.pl
To ju? nasz drugi w tym roku wypad nad Ha?cz?, tym razem nie rekreacyjnie a w celach typowo szkoleniowych. Zadanie do wykonania - szkolenie trymiksowe, a ?aden z polskich akwenów nie nadaje si? tak dobrze jak...

Zmieniony ( 12.07.2018. )
Czytaj cao
 
Relacja - Sycylia
12.07.2018.
Aquatek.pl
Rodzinn? Majówk? 2018 sp?dzili?my na Sycylii. Wyspa zaskoczy?a nas pi?knymi krajobrazami, malowniczymi uliczkami i pysznym jedzeniem i dla tych powodów warto tam wróci?.  Wycieczki fakultatywne...

Czytaj cao
 
Relacja - Kowary & Maria Concordia
11.07.2018.
Aquatek.pl
W my?l powiedzenia "cudze chwalicie - swego nie znacie" wybrali?my si? na kolejn? w tym roku wypraw? na nurkowanie pod stropem. Odwiedzili?my doskonale wszystkim znan? (przynajmniej ze s?yszenia) kopalni?...

Zmieniony ( 11.07.2018. )
Czytaj cao
 
Relacja - Southsafari
10.07.2018.
Aquatek.pl
Wyprawa "objazdowa", któr? chcieli?my zrobi? ju? w zesz?ym roku, ale niestety czas nie pozwoli?. W tym roku zaplanowali?my wszystko odpowiednio wcze?niej i zgodnie z planem objechali?my interesuj?ce...
Czytaj cao
 
«« start « poprz. 1 2 nast. » koniec »»

pozycje: 1 - 12 z 13