Menu Tresc
 
Start

Technical Diving

Biuro Podr?y

Sidemount

Nurkowanie podlodowe - kurs specjalizacji
23.01.2018.
Aquatek.pl
Zapraszamy do uczestnictwa w kursie specjalizacji PSAI NURKOWANIE PODLODOWE. Szkolenie odb?dzie si? podczas wyjazdu na Ha?cz? w dniach 14 - 17 luty 2019 Ch?tnych prosimy o kontakt. 
Zmieniony ( 17.01.2019. )
Czytaj cao
 
HA?CZA 14-17.II
13.12.2017.
Aquatek.pl
Zapraszamy do wzi?cia udzia?u w wyprawie NURKOWO-NARCIARSKIEJ na Suwalszczyzn?.  Miejscem noclegowym jest miejscowo?? B?askowizna a akwenem nurkowym s?ynne jezioro Ha?cza, miejscem zjazdowym...
Zmieniony ( 30.12.2018. )
Czytaj cao
 
MAJWKA w ALBANII 27.IV-4.V
02.01.2019.
Aquatek.pl
Na Rodzinn? Majówk? 2019 zapraszamy do ALBANII. Jest to jeden z najpi?kniejszych i jednocze?nie najmniej znanych krajów w Europie, który w wyniku trwaj?cego pó? wieku re?imu Envera Hod?y by? zupe?nie niedost?pny dla turystów i podró?nych...

Zmieniony ( 06.01.2019. )
Czytaj cao
 
STRONA W PRZEBUDOWIE
28.08.2018.
Aquatek.pl
PRZEPRASZAMY ZA WYGL?D NASZEJ STRONY - jeste?my w trakcie jej modernizacji, dzia?amy na tyle na ile pozwala nam czas tj. niestety powoli. Na t? chwil? zmiany serwerowe wygenerowa?y pewne problemy z wy?wietlaniem strony (np. nie ma niektórych polskich znaków) oczywi?cie tre?ci jak i zawarte w nich informacje s? jak najbardziej prawid?owe.

 
Meksyk Jukatan 15-24.III
06.01.2019.
Aquatek.pl
Zapraszamy na wiosenn? wypraw? dla nurków jaskiniowych do Meksyku na Pó?wysep Jukatan. Wi?kszo?? z  jaski? skupiona jest  wzd?u? karaibskiego wybrze?a pó?wyspu mi?dzy Puerto Aventuras a  Tulum. Jest to najbardziej obszerny  teren jaski?...

Zmieniony ( 06.01.2019. )
Czytaj cao
 
Relacja - Safaga
11.12.2018.
Aquatek.pl
Foto-relacja z naszego ostatniego wypadu do Egiptu :-) Na wst?pie wielkie podzi?kowania dla naszego fotografa Marcina - dzi?ki tobie mamy du?o naprawd? dobrych zdj?? ...
Zmieniony ( 11.12.2018. )
Czytaj cao
 
Nurkowanie w suchym skafandrze - kurs specjalizacji
22.03.2018.
Aquatek.pl
Celem kursu jest nauczenie uczestników bezpiecznego nurkowania z wykorzystaniem suchego skafandra. W trakcie kursu ?wiczone jest prawid?owe uzyskiwanie p?ywalno?ci zerowej i post?powanie w sytuacjach awaryjnych...
Zmieniony ( 30.12.2018. )
Czytaj cao
 
Full Cave Diver
23.11.2011.
Aquatek.pl
Kurs Full Cave jest z kolei drugim szkoleniem naszej federacji z cyklu programu jaskiniowego. Wszystkie nurkowania rozszerzone s? o zasad? 1/3 ca?kowitego zu?ycia gazu. Kurs Full Cave uprawnia do nurkowania do maksymalnej g??boko?ci...
Zmieniony ( 30.12.2018. )
Czytaj cao