Menu Tresc
 
Start

Technical Diving

Biuro Podr?y

Sidemount

STRONA W PRZEBUDOWIE
01.01.2020.
Aquatek.pl
PRZEPRASZAMY ZA WYGL?D NASZEJ STRONY - jeste?my w trakcie jej modernizacji, dzia?amy na tyle na ile pozwala nam czas tj. niestety powoli. Na t? chwil? zmiany serwerowe wygenerowa?y pewne problemy z wy?wietlaniem strony (np. nie ma niektórych polskich znaków) oczywi?cie tre?ci jak i zawarte w nich informacje s? jak najbardziej prawid?owe.

Zmieniony ( 02.02.2020. )
 
Kurs PODSTAWOWY
07.03.2020.
Aquatek.pl
Zapraszamy na kurs podstawowy PSAI OWSD
- kurs rozpoczynamy jak zbierze sie grupa 4 osób. Chcesz zrobic kurs - skontaktuj sie z nami 502098212 
Zmieniony ( 07.03.2020. )
Czytaj cao
 
Nurkowanie wrakowo-morskie - kurs specjalizacji
02.02.2012.
Najbli?szy termin kursu 14-17 MAJA 2020
Zmieniony ( 19.02.2020. )
Czytaj cao
 
Gozo - RODZINNA MAJWKA
27.10.2019.
Aquatek.pl
Na majówk? zapraszamy na Gozo –  leniw? i s?oneczn? wysp? w po?owie drogi mi?dzy Europ? i Afryk? oferuj?c? pi?kn? pogod?, niezapomniane widoki i chwil? wytchnienia. Gozo jest drug? co do wielko?ci wysp? Archipelagu Malta?skiego liczy...
Zmieniony ( 07.11.2019. )
Czytaj cao
 
Wyprawa wrakowa Bornholm 24-26.VII
19.02.2020.
Aquatek.pl
Zapraszamy na wypraw? wrakow? z jednostk? m/y „Doktor Lubecki”. Program obejmuje 2 nurkowania na wraku promu "Jan Heweliusz",2 na trasie Bornholm - Ko?obrzeg oraz nocleg z wyj?ciem na miasto w porcie na Bornholmie...
Zmieniony ( 19.02.2020. )
Czytaj cao
 
Full Cave Diver
23.11.2011.

Aquatek.pl
Najbli?szy termin kursu PAZDZIERNIK 2020
Kurs Full Cave jest z kolei drugim szkoleniem naszej federacji z cyklu programu jaskiniowego. Wszystkie nurkowania rozszerzone s? o zasad? 1/3 ca?kowitego zu?ycia gazu. Kurs Full Cave uprawnia do nurkowania do maksymalnej g??boko?ci...
Zmieniony ( 19.02.2020. )
Czytaj cao
 
Kurs Basic Sidemount Diver
27.07.2012.
Aquatek.pl
 
Kurs PSAI Basic Sidemount na poziomie Open Water ma na celu nauk? w?a?ciwej obs?ugi dwóch butli w konfiguracji sidemount przy wykonywaniu nurkowa? w wodach otwartych... 
Zmieniony ( 06.01.2020. )
Czytaj cao
 
ABC Tec - Advanced Buoyancy Control
04.07.2012.

Aquatek.pl
Najblizszy termin kursu 15-17KWIETNIA 2020   
Celem kursu jest odpowiednie przygotowanie nurka do pó?niejszych szkole? technicznych, jaskiniowych, oraz podniesienie jako?ci i wydajno?ci nurkowania zarówno dla siebie samego jak i ca?ego zespo?u...
Zmieniony ( 19.02.2020. )
Czytaj cao