ABC -Advanced Bouyancy Control

3 Września 2021 - 05 Września 2021

Szczegółowy opis kursu

ABC REC - Advanced Buoyancy Control 

CELE KURSU:
Celem kursu jest podniesienie jakości i wydajności nurkowania zarówno dla siebie samego jak i całego zespołu. Ujednolicenie procedur związanych z sytuacjami awaryjnymi oraz pracy w grupie. Jest to szkolenie mające na celu skupienie się głównie na takich elementach jak : poprawne wyważenie i perfekcyjna pływalność, techniki pracy płetwami w tym pływanie do tyłu, praca w zespole, S-drill – umiejętności obrazujące sytuacje dzielenia się gazem w nagłych wypadkach, ćwiczenia związane z utratą światła oraz strzelania bojki SMB. 

WYMAGANIA WSTĘPNE:

Minimalny wiek uczestnictwa to 18 lat; jednakże kursanci w wieku od 10 do 17 mogą  wziąć udział w zajęciach jeśli posiadają zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.

Minimalny wiek dla programu certyfikacyjnego PSAI ABC Program™ to 15 lat. (kandydaci w wieku od 10 do 15 lat mogą kwalifikować się do programu certyfikacyjnego Junior PSAI ABC Program™, w którym zastrzeżone jest, że kursanci mogą nurkować za pozwoleniem i pod bezpośrednią kontrolą rodziców lub legalnych opiekunów)

Kursant musi posiadać certyfikat PSAI Open Water Sport Diver  lub odpowiednik wydany przez uznaną agencję nurkową. 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Kompletny  sprzęt nurkowy - wersja REC (rekreacyjna) prowadzona jest w konfiguracji jednobutlowej 

Brakujacy sprzęt można wypożyczyć na czas trwania kurs CENNIK WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU  lub zakupić przed kursem w naszym sklepie

CZAS TRWANIA KURSU:
3 dni 

W większości przypadków minimalna ilość dni  jest wystarczająca. W związku z tym, że kurs nastawiony jest na umiejętności, a nie czas trwania to może zaistnieść konieczność przedłużenia kursu. Taka decyzja leży w gestii intruktora i jest podejmowana na bazie porozumienia z kursantem, który jest w stanie również ocenić swoje umiejętności.

CENA KURSU:

500 zł za jeden dzień kursowy (2-3 uczestników) + 150 zł licencja

700 zł za jeden dzień kursowy (1 uczestnik ) + 150 zł licencja

W przypadku konieczności przedłużenia kursu każdy kolejny dzień jest dodatkowo płatny 700 zł (1 uczestnik), 500 zł (2-3 uczestników)

 

 

 

 

 

 

 

Aquatek - centrum nurkowe Bydgoszcz