Twinset

12 Czerwca 2021 Wyjazd jednodniowy

Szczegółowy opis kursu

TWINSET DIVER 

CELE KURSU

Kurs dostarcza niezbędnych informacji, aby:
- Przygotować twin set do planowanego nurkowania
- Wykonać sprawdzenie konfiguracji przed planowaniem nurkowania
- Wykonać zaplanowane nurkowanie z zanurzeniem, fazą denną i wynurzeniem
- Wykonać zamknięcie gazu i procedury izolacji
- Zademonstrować techniki: operowania płetwami i pływalności związanych z nurkowaniem twin set.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

Kursant musi mieć ukończone co najmniej 15 lat w momencie rozpoczęcia kursu i zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

Kursant musi posiadać certyfikat PSAI Open Water Sport Diver lub odpowiednik wydany przez uznaną agencję nurkową. 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Sprzęt nurkowy łącznie z twinsetem, skrzydłem z odpowiednią wypornością i 2 automatami oddechowymi.

Brakujacy sprzęt można wypożyczyć na czas trwania kurs CENNIK WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU lub zakupić przed kursem w naszym sklepie

CZAS TRWANIA KURSU:
1 dzień 

W większości przypadków minimalna ilość dni jest wystarczająca. W związku z tym, że kurs nastawiony jest na umiejętności, a nie czas trwania to może zaistnieść konieczność przedłużenia kursu. Taka decyzja leży w gestii intruktora i jest podejmowana na bazie porozumienia z kursantem, który jest w stanie również ocenić swoje umiejętności.

CENA KURSU:

500 zł (2-3 uczestników) + 150 zł licencja + 30 zł podręcznik (wersja elektroniczna)

700 zł (1 uczestnik) + 150 zł licencja + 30 zł podręcznik (wersja elektroniczna)

W przypadku konieczności przedłużenia kursu każdy kolejny dzień jest dodatkowo płatny 700 zł (1 uczestnik), 500 zł (2-3 uczestników)

Aquatek - centrum nurkowe Bydgoszcz