Basic Nitrox

Basic Nitrox – Nitrox Diver PSAI

 

Dlaczego warto ukończyć kurs BASIC NITROX

 • ponieważ wykorzystując mieszaninę nitroxową do oddychania pod wodą zwiększamy swój czas pobytu pod wodą oraz zwiększamy bezpieczeństwo fizjologiczne swoich nurkowań

Cel kursu

  Kursu specjalizacji „Nurek Nitroksowy” zaznajomi Ci z procedurami, zasadami bezpieczeństwa, niebezpieczeństwami, ryzykiem, korzyściami i teorią bez dekompresyjnego nurkowania na wzbogaconym powietrzu zawierającym od 22% do 40% tlenu.

  Kurs ma na celu zdobycie odpowiednich kwalifikacji oraz przyswojenie procedur w zakresie:

  • Określenie odpowiedniego gazu (Nitroxu) dla planowanych nurkowań.
  • Określenie odpowiedniego gazu (Nitroxu) dla planowanych nurkowań.
  • Planowanie nurkowań opartych o ustanowione limity i przeliczniki dla gazów Nitroxowych.
  • Analizowanie i weryfikowanie gazów Nitroxowych do nurkowania.

  Wymagania wstępne

  • wiek uczestnika to min.18 lat i posiadanie uprawnień nurkowych na poziomie podstawowym
  • kandydaci w wieku od 10-17 lat muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna oraz uprawnienia nurkowe na poziome podstawowym juniorskim.

  CZAS TRWANIA KURSU

  1 dzień – 5-6 godz. sesji teoretycznej 

  UWAGA! Podczas kursu nitroksowego NURKOWANIA NIE SĄ OBOWIĄZKOWE, wymagana jest natomiast praktyczna sesja analizy składu mieszaniny oddechowej realizowana podczas wykładu.

  STRUKTURA KURSU

  W trakcie  sesji teoretycznej omawiane są następujące zagadnienia:

  • Co to jest NITROX
  • Jakie są zalety i po co korzysta się ze wzbogaconego powietrza
  • Jaki wpływ na limity bezdekompresyjne ma NITROX
  • Jaki wpływ na narkozę azotową ma wzbogacone powietrze
  • Jakie są wady i ewentualne niebezpieczeństwa wzbogaconego powietrza
  • Sprzęt do nurkowania na wzbogaconym powietrzu
  • Planowanie nurkowania na wzbogaconym powietrzu
  • Ekspozycja tlenowa

  Specjalizacja BASIC NITROX zalicza się jako jedna z wymaganych specjalizacji na stopień Advanced Open Water Diver PSAI (Silver, Gold lub Platinium).

  CENA KURSU

  500 zł  (2 i więcej uczestników) + 250 zł licencja

  650 zł  (1 uczestnik) + 250 zł licencja

  + 200zł (2 i więcej uczestników) 400zł (1 uczestnik) za dzień nurkowy, na którym wykonujemy próbę przegłębienia do 30m i wtedy na licencji będzie maksymalna głebokość 30m.

  Cena zawiera: materiały szkoleniowe (podręcznik z tabelami dekompresyjnymi dla standardowych mieszanin EAN, ciśnień parcjalnych i ekspozycji tlenowych)