Serwis sprzętu

Serwis sprzętu


ZADBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO -KAŻDEGO ROKU WYKONUJ PRZEGLĄD SERWISOWY SWOJEGO SPRZĘTU NURKOWEGO

Według statystyk (dla Europy Wschodniej)  przyczyną 11,7% wypadków nurkowych był niewłaściwie funkcjonujący sprzęt. Dalsza analiza wykazuje, że 82,5% tych tragicznych zdarzeń można by uniknąć gdyby ich uczestnicy dokonywali regularnych (zalecanych raz w roku) przeglądów kontrolno-serwisowych swojego sprzętu. Na podstawie analiz wypadków stwierdzono, że najczęściej defektowi z powodu niedbałości i braku ingerencji serwisanta ulegają:

 • inflator jacketu (mechanizm przycisku dodawczego / samoczynne napełnianie się)
 • zawory nadmiarowe jacketu (złe przyleganie do gniazda / samoczynny wypływ powietrza)
 • automaty oddechowe (zużycie grzybka / stały wydatek; zucycie o-ringów / wypływ powietrza; osady z brudu i działania słonej wody / "bąblowanie" automatu;  zabrudzenie zaworków wylotowych / podaje wodę; uszkodzenie ustnika / podaje wodę; wilgoć wewnątrz I i II stopnia / zamarzanie automatu

Z powyższego wynika, że najbardziej celowym z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa jest dokonywanie co rocznych przeglądów następujących elementów naszego sprzętu nurkowego:

 • automat oddechowy + octopus
 • kamizelka ratunkowo-wypornościowa (jacket)

Dodatkowo, obowiązkowo co najmniej raz w roku, powinniśmy przeprowadzić inspekcję wizualną naszej butli nurkowej oraz przegląd zaworu butli.  A wg. aktualnych przepisów, co dwa lata odnowić legalizację butli. UWAGA! zgodnie z obowiązującymi przepisami punkty napełniania butli nurkowych nie mogą napełniać butli bez ważnej legalizacji!!! 

 

POSIADAMY AUTORYZACJE NA SERWISY AUTOMATÓW NASTĘPUJĄCYCH FIRM

APEKS 

AQUALUNG

COLTRI SUB

POSEIDON

SCUBATECH / TECLINE

SEAC SUB

SUBGEAR

SOPRASSUB

SCUBAPRO

UWAGA! PRZYGOTOWUJEMY AUTOMATY, ZAWORY I BUTLE DO PRACY Z CZYSTYM TLENEM!!!

CENNIK USŁUG SERWISOWYCH

NAZWA SPRZĘTUCENA SERWISU
Automat oddechowy I i II st. + octopus + manometr180 zł + serwis kit (wg cennika danego producenta)
Automat oddechowy I i II st.130 zł +  serwis kit (wg cennika danego producenta)
I stopień 80 zł +  serwis kit (wg cennika danego producenta)
II stopień70 zł +  serwis kit (wg cennika danego producenta)
Regulacja automatu (I lub II st.)15 zł
Jacket60 zł
Manometr (wymiana uszczelnienia łącznika)20 zł
Zawór butli50 zł
Zawór lewy / prawy / manifold120 zł
Inspekcja wizualna butli (obowiązkowa co 2 lata dla butli z Vitkovic)30 zł
Renowacja butli (czyszczenie, usunięcie rdzy)50,00 zł – 100,00 zł w zależności od stanu
Czystość tlenowa butli + serwis i czystość tlenowa zaworu100 zł
Legalizacja butli (twinset + 20 zł demontaż i montaż)100 zł

Usługa serwisowa expresowa (jeden dzień) + 100%

CZYSTOŚĆ TLENOWA +50% danej usługi w standardzie

Przegląd serwisowy obejmuje czynności:

 • demontaż sprzętu na części składowe
 • usunięcie zabrudzeń (metoda mycia ultradźwiękami)
 • odtłuszczenie
 • wymiana elementów eksploatacyjnych - tzw. serwis kit, dostarczany przez producenta danego elementu wyposażenia (obejmuje: wszystkie
 • uszczelki typu o-ring, elementy uszczelniajace tj. grzybki, zaworki listkowe itp.)
 • montaż i regulacja do parametrów podanych przez producenta

UWAGA! Naprawa uszkodzonego sprzętu oraz związana z nią wymiana uszkodzonych elementów wykracza poza zakres czynności przeglądu serwisowego.

UWAGA! W przypadku bardzo złego stanu automatu przez który wygenerowany zostanie znacznie dłuższy czas pracy serwisanta (problemy z demontażem, uzykaniem odpowiedniej czystości elementów itd) doliczamy 50% do ceny serwisu (robocizny).  

Aquatek - centrum nurkowe Bydgoszcz