Sport Diving Instructor

Sport Diving Instructor


SPORT DIVING INSTRUCTOR

Kurs Instructor Qualification Course (IQC) jest programem, który ma nauczyć Cię jak być efektywnym Instruktorem PSAI. Celem tego programu jest zorganizowanie szkolenia dla wykwalifikowanych Divemaster’ów – Asystentów Instruktora PSAI (lub odpowiednika), którzy chcą zostać Instruktorami Sport Diving PSAI.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

Kandydat musi posiadać następujące kwalifikacje:

 • PSAI Divemaster-Asystent Instruktora (lub odpowiednik)
 • Aktualny certyfikat Oxygen Provider (pomocy tlenowej)
 • Aktualny kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej oraz Pierwszej Pomocy Tlenowej
 • Musi mieć zalogowanych i potwierdzonych minimum 200 nurkowań.
 • Musi mieć przynajmniej rok doświadczenia w nurkowaniu w różnych warunkach środowiskowych i typach nurkowań (np. nocne, nawigacja, suchy skafander, nitrox, wrakowo-morskie, podlodowe itd.)
 • Musi mieć, co najmniej 18 lat
 • Zaliczyć podstawowy test pływacki

WYMAGANE MATERIAŁY INSTRUKTORSKIE DO KURSU

Wszyscy kandydaci na instruktorów otrzymają następujące materiały na kurs IQC:

 • Przewodnik Instruktorski PSAI
 • Dodatkowe materiały pomocnicze PSAI, np prezentacje Power Point
 • Standardy i Procedury PSAI
 • Dodatkowo każdy kandydat musi posiadać podręczniki do wszystkich kursów Sport Diver PSAI, które będzie samodzielnie prowadzić.

PROGRAM

Kurs PSAI Instructor Qualification Course (IQC) jest podzielony na trzy części:

 • Techniki nauczania (w klasie i w wodzie)
 • Standardy i procedury szkoleniowe
 • Nurkowanie jako biznes

Program trwa minimum 5 dni (stacjonarnie lub wyjazdowo). Szczegółowy plan kursu jest ustalany indywidualnie z kandydatami.

UPRAWNIENIA PO KURSIE

Jako Sport Diving Instructor PSAI będziesz uprawniony do samodzielnego prowadzenia i certyfikowania następujących kursów PSAI:

 • Junior Open Water Sport Diver
 • Open Water Sport Diver
 • Advanced Open Water Diver
 • Rescue Diver – R.A.P.I.D.
 • Asystent Instruktora - Divemaster (Aby przeprowadzać kursy i certyfikować na tym poziomie, od instruktora wymaga się zdobycia odpowiedniego doświadczenia, potwierdzonego przeprowadzeniem 5 kursów Open Water Diver oraz 5 kursów Advanced Open Water Diver)
 • Kursy specjalizacji

Jako, że program IQC zawiera również omówienia i metody nauczania specjalizacji, Open Water Instructor PSAI staje się automatycznie instruktorem tych specjalizacji, dla których jest certyfikowany na poziomie nurka.

UWAGA!

Wyjątek stanowią kursy specjalizacji: NUREK PODLODOWY i WRAKOWO-MORSKI. Aby nauczać i certyfikować na tych poziomach wymagane jest odbycie asysty przy danym programie przeprowadzanym przez któregoś z  PSAI Instruktor Trainerów. 
Specjalizacja BASIC NITROX INSTRUCTOR – certyfikacja na ten poziom instruktorski wiąże się z dodatkową opłatą 500zł.

CENA KURSU

7000 PLN + 150 PLN licencja + opłata instruktorska 750 PLN
 

Aquatek - centrum nurkowe Bydgoszcz