Rescue Diver – RAPID

RAPID – Rescue Diver

(Rescue, Accident Prevention & Intervention Diver PSAI)

 

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ RATOWNIKIEM NURKOWYM

Kurs Nurka Ratownika jest ważnym i podstawowym krokiem, dla każdego płetwonurka, który chce rozwinąć swoje umiejętności poza poziom typowego nurkowania rekreacyjnego. Kurs jest wymagający, ale realistyczny w prowadzeniu, zawartości i podejściu. Współuczestniczenie, dyskusja, różnorodność oraz dostosowywanie się do sytuacji są szczególnie podkreślane podczas nabywania specyficznych umiejętności ratowniczych, jakie oferuje program tego szkolenia. Dzięki temu kursowi student doceni i zrozumie powagę takiego treningu oraz jego rolę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo innych i przemysł nurkowy w ogóle. Mimo tego, że kurs ten jest zaplanowany, tak aby był przyjemny i ciekawy, kontekst, w jakim taki kurs może się okazać przydatny, jest bardzo poważny. Podczas tego kursu, najważniejszym celem jest doprowadzenie umiejętności kursanta do takiego poziomu nurkowania, na którym wykorzystanie wiedzy z takiego kursu może nigdy nie być konieczne. Kurs Nurka Ratownika jest przeznaczony dla osób, które chcą rozwinąć konieczną wiedzę oraz umiejętności dla przeprowadzania efektywnych akcji ratunkowych, radzenia sobie z wypadkami nurkowymi oraz udzielania pierwszej pomocy.

  CEL KURSU

  • celem kursu jest zdobycie umiejętności udzielania pomocy w przypadku zagrożenia życia lub wystąpienia wypadku nurkowego pod jak i nad wodą.

  WYMAGANIA WSTĘPNE DLA KANDYDATÓW

  • wiek min. 15 lat (zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
  • posiadanie certyfikatu ukończenia kursu Open Water Diver
  • wykonane min. 40 zalogowanych nurkowań

  UWAGA!

  Aby uzyskać certyfikat Rescue Diver, kandydat musi posiadać świadectwo ukończenia kursu pierwszej pomocy, który był ukończony w okresie ostatnich dwóch lat.

  Dla osób nie posiadających lub z nieaktualnym kursem pierwszej pomocy istnieje możliwość zorganizowania takiego szkolenia równolegle z kursem Rescue w uzgodnionym wspólnie terminie (szkolenie jednodniowe). Cena dla uczestników kursu Rescue Diver 200 PLN.

  WYMAGANIA SPRZĘTOWE

  Podstawowy sprzęt nurkowy oprócz butli i balastu.

  Brakujący sprzęt można wypożyczyć na czas trwania kurs lub zakupić przed kursem w naszym sklepie.

  CZAS TRWANIA KURSU

  2.5 dnia

  ZAJĘCIA TEORETYCZNO-PRAKTYCZNE

  • Po zakończeniu kursu kursanci powinni umieć: zidentyfikować problemy oraz udzielić pomocy płetwonurkowi symulującemu: kłopoty z oddychaniem, wyczerpanie, skurcz nogi, lekką panikę.
  • Odnaleźć i wydobyć na powierzchnię „nieprzytomnego” płetwonurka z głębokości ok. 5 m
  • Holować „nieprzytomnego” płetwonurka po powierzchni przez około 50m do brzegu lub do łodzi.
  • Po dopłynięciu do brzegu lub łodzi wyciągnąć poszkodowanego płetwonurka z wody.

  CENA KURSU

  1200 PLN + 250 PLN licencja

  Kurs rozpoczynamy gdy zbierze się grupa minimum 5 chętnych.

  CENA NIE ZAWIERA

  • Dojazdów na miejsce nurkowe i noclegów.
  • Ewentualnych wejściówek na akweny płatne.
  • Wypożyczenia sprzętu.
  • Bicia butli nurkowych.
  • Ubezpieczenia DAN, które nurek powinien już mieć po skończonym kursie OWSD.