Twinset Diver

Twinset Diver

TWINSET DIVER

CELE KURSU

Kurs dostarcza niezbędnych informacji, aby:

  • Przygotować twin set do planowanego nurkowania
  • Wykonać sprawdzenie konfiguracji przed planowaniem nurkowania
  • Wykonać zaplanowane nurkowanie z zanurzeniem, fazą denną i wynurzeniem
  • Wykonać zamknięcie gazu i procedury izolacji
  • Zademonstrować techniki: operowania płetwami i pływalności związanych z nurkowaniem twin set.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

Kursant musi mieć ukończone co najmniej 15 lat w momencie rozpoczęcia kursu i zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
Kursant musi posiadać certyfikat PSAI Open Water Sport Diver lub odpowiednik wydany przez uznaną agencję nurkową.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Sprzęt nurkowy łącznie z twinsetem, skrzydłem z odpowiednią wypornością i 2 automatami oddechowymi.
Brakujący sprzęt można wypożyczyć na czas trwania kurs CENNIK WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU lub zakupić przed kursem w naszym sklepie

CZAS TRWANIA KURSU:
1 dzień

W większości przypadków minimalna ilość dni jest wystarczająca. W związku z tym, że kurs nastawiony jest na umiejętności, a nie czas trwania to może zaistnieść konieczność przedłużenia kursu. Taka decyzja leży w gestii intruktora i jest podejmowana na bazie porozumienia z kursantem, który jest w stanie również ocenić swoje umiejętności.

CENA KURSU:

600 zł (2-3 uczestników) + 250 zł licencja
800 zł (1 uczestnik) + 250 zł licencja

W przypadku konieczności przedłużenia kursu każdy kolejny dzień jest dodatkowo płatny 700 zł (1 uczestnik), 500 zł (2-3 uczestników)