Underwater Cave Survey & Cartography

Kurs Underwater Cave Survey & Cartography Diver to szkolenie przeznaczone do nauki mapowania, eksploracji oraz miernictwa podwodnego jaskiń. Podczas szkolenia kursanci będą poznawali techniki zbierania pomiarów, kładzenia lin eksploracyjnych, dokumentacji za pomocą kamer video, oraz  rysowania planów jaskiń. Szkolenie Underwater Cave Survey & Cartography jest dedykowane nie tylko do niezbadanych dotąd systemów jaskiniowych, lecz również do nanoszenia nowych danych na wcześniej narysowane mapy, które często nie są tak dokładne jak mogłoby nam się wydawać. Nowe koncepcje miernictwa oraz nowe technologie pomiarowe, dają o wiele większe możliwości, niż miało to miejsce w latach wcześniejszych kiedy powstawały mapy, które są powszechnie używane do dnia dzisiejszego.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Wymogiem przystąpienia do kursu Cave Survey & Cartography Diver jest posiadanie minimum licencji Full Cave Diver oraz zalogowane co najmniej 50 nie treningowych nurkowań jaskiniowych

WYMAGANY SPRZĘT
Standardowy zestaw sprzętu do nurkowań jaskiniowych (wg. wytycznych z listy kursu FULL CAVE DIVER )
Brakujacy sprzęt można wypożyczyć na czas trwania kursu CENNIK WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU lub zakupić przed kursem w naszym sklepie

Kursant dodatkowo musi być wyposażony w materiały (przybory) kreślarskie:

  • papier milimetrowy (format A3)
  • kalka techniczna (format A3)
  • skalówka inżynierska (30 cm)
  • kątomierz okrągły 360 stopni
  • gumka do mazania
  • ołówki do szkicowania (cienki 0,2-0,35 i gruby 0,7-1,0)
  • pióra kreślarskie (cienki 0,1-0,3 i gruby 0,5-0,8)

UWAGA! Sprzęt dodatkowy potrzebny do sporządzania pomiarów jaskiń (Cave Survey Slate, Wall Survey Slate, Survey Station Markers, ręczny sonar do pomiaru odległości, niezbędne oprogramowanie) – zapewnia instruktor prowadzący kurs.

CZAS I MIEJSCE

Kurs Cave Survey & Cartography składa się z 4 dni podczas których kursanci muszą wykonać co najmniej 6 nurkowań. Dzień pierwszy składa się z wykładów oraz przygotowania całego sprzętu potrzebnego do zbierania informacji z pod wody. Kolejne 3 dni to nurkowania podczas których studenci wykonują mapy dwóch różnych korytarzy, wcześniej wyznaczonych przez instruktora, które następnie są przenoszone na papier i kalkę oraz równolegle wprowadzają i generują mape za pomocą odpowiedniego oprogramowania.

Najlepszymi miejscami do przeprowadzenia kursu są jaskinie we Francji (najczęściej wybierana przez kursantów opcja), Meksyku bądź na Florydzie.
Nurkowania przygotowawcze na wodach otwartych odbywają się w Piechcinie.

CENA

2500 zł + 250zł licencja + 125 zł podręcznik (wersja elektroniczna)

W cenę kursu nie jest wliczona cena gazów,wypożyczenia butli, wejściówek na miejsca nurkowe (kursanta i instruktora) oraz koszty pobytowe instruktora (nocleg, przelot, itd) .